Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, årskurs 4, Nåntunaskolan

Skapad 2019-08-09 09:24 i Nåntunaskolan Uppsala
I årskurs 4 arbetar vi med symaskinssömnad hela terminen. Eleverna tränar på att trä övertråd och undertråd, ställa in olika sömmar och får sy några olika slöjdföremål under terminen.
Grundskola 4 Slöjd
I årskurs 4 arbetar vi med symaskinssömnad. Eleverna tränar på att trä övertråd och undertråd, ställa in olika sömmar och får sy några olika slöjdföremål under terminen.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska efter genomgången undervisning kunna:

Slöjdord som har med symaskinssömnad att göra.

Sy raka och svängda linjer med symaskinen.

Trä övertråd och undertråd i en symaskin.

Sy sicksack i tygets kanter.

Sy ihop två tyger med en pressarfotsbredd.

Tvärnåla tygets kanter.

Veta vad som är rätsidan och avigsidan på ett tyg.

Rita av en mall på tyg på ett resurssparande sätt.

Framställa några olika slöjdarbeten.

Följa en instruktion (film samt muntlig och skriftlig).

Utvärdera ditt eget slöjdarbete.

Undervisning och bedömning

Vi kommer att arbeta teoretiskt och praktiskt med arbetsområdet. En del av undervisningen sker genom att eleverna tittar på en instruktionsfilm och därefter går vi tillsammans igenom hur uppgiften ska genomföras innan det är dags att börja arbeta. Därefter genomförs uppgiften via praktiskt arbete med stöd av skriftlig och muntlig instruktion samt instruktionsfilm via Ipad. Efter några av de större slöjdarbetena kommer vi att göra en utvärdering av hur arbetet gick och hur resultatet blev.

Du kommer att bedömas i ditt praktiska slöjdarbete och få kontinuerlig feedback på hur du kan utveckla dina kunskaper. Vi kommer att ha ett praktiskt symaskinsprov under terminen där du får visa att du behärskar symaskinen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Jag kommer i min bedömning att titta på

 • hur du använder verktyg och redskap
 • hur självständigt du arbetar och följer instruktioner samt beskriver hur du ska göra ditt slöjdarbete.
 • hur mycket du bearbetar slöjdföremålet.
 • hur mycket egna idéer du har
 • hur noggrant du beskriver dina val och utvärderar hur ditt arbete blev

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Textilslöjd åk 4-6 Lgr11

På väg mor grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: