Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social och emotionell undervisning - Sunnan

Skapad 2019-08-09 09:57 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Planering för undervisning under uppstart på Sunnan.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

b. Varför har vi valt detta mål?

Nu följer en uppstartsperiod där vi får en ny barngrupp på förskolan. Att barnen blir trygga i sig själva och med oss pedagoger, nyfikna och söker kontakt med varandra och med miljön är en förutsättning för utveckling och lärande. 

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 • känner sig trygga med varandra och oss pedagoger och vi kan se att de är glada i leken.
 • kan säga nej eller visa med tecken att de inte vill vara med.
 • är medvetna om sina skyldigheter och rättigheter i våra lärmiljöer - vad leker vi med var.
 • kan våra gemensamma regler och rutiner - hur är en bra kompis.
 • kan lyssna och förstå sina kompisar samt är såpass trygga i sig själva att de kan berätta om sina egna uppfattningar - vid konflikter.
 • kan vänta på sin ur i olika sammanhang.
 • kan sina kompisars namn.

 

3. Planerad tidsperiod:

Augusti och September

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • Vi presenterar de nya grupperna.

 - Lärmiljö:

 • Regnbågen samlas i blå rummet och Solstrålen i gula rummet
 • Det ska märkas i vår miljö vad vi undervisar i. Vi kommer att synliggöra materialet på olika sätt.

 - Planerad undervisning: 

 • Skapande aktiviteter, lekar, sånger för att stärka gruppkänslan/vikänslan
 • Lära känna våra lärmiljöer
 • Kroppsuppfattning

 - Spontan undervisning:

 • Böcker
 • Lekmaterial
 • Ta tillvara på barnens intiativ för att återkoppla till vår planerade undervisningstillfälle 

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

 • Om vi ser kännetecknen, se ovan

  b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?
 • Vi använder Unikum 
 • Fotar och skriver stödord i våra reflektionsböcker

  c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?
 • Om möjligt direkt i anslutning till undervisningen
 • Gemensam reflektion på kvalitetsplanering

 

6. Utvärdering  
a. Datum: 9/10 på vår kvalitetstid.

b. Vilka kännetecken/resultat ser vi i slutet av perioden?

c. På vilket sätt har undervisningen bidragit till resultatet?

d. Vad kan vi utveckla nästa gång?

 

 

Pedagogernas lärdomar och utvecklingsområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Hänvisa här till litteratur eller teori du använt när du planerat/utvärderat er undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: