Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intarsia

Skapad 2019-08-09 11:13 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Slöjd
I detta arbetsområdet kommer du att få lära dig det gamla gedigna arbetsområdet intarsia, detta använde man mycket förr i tiden för att få upp bilder och budskap på möbler och väggar. Det handlar om att fälla in ett material i ett annat så att man får en plan, fin och skarvlös yta.

Innehåll

Mål för elev

Du ska hämta inspiration från ett konstverk och därifrån utveckla en egen ide till ett slöjdföremål. Tekniken som är grunden i arbetet är intarsia.

Du ska utveckla kunskaper i olika hantverkstekniker och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du ges möjlighet at utvecka din skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. 

Du kommer få utveckla idéer, arbeta med problemlösning, framställa föremål och värdera resultat.  

Du kommer utveckla dina kunskaper om färg, form och funktion och hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vi kommer arbeta med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. I undervisningen ingår alltid att vi hanterar maskiner och redskap på rätt sätt och att vu hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Du ska utveckla din medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

Genomförande

Du gör en ritning med mått, färg och materialval. Du ska tillverka ett slöjdföremål i tekniken intarsia med inspiration från det konstverk du valt. 
De första lektionerna kommer innehålla kurser om intarsians kulturarv, härkomst och du kommer lära dig grunderna för att på ett så bra slutresultat som möjligt. 
Vi kommer att börja skissa fram våra designer och vi kommer också använda oss av kamratrespons, för att utvecklas på allra bästa sätt. 
Vecka 3 ska din design och ritning vara klar. 
Vecka 4 kommer vi börja lektionen med en intensiv genomgång hur man skär intarsia, denna genomgång kommer spelas in så ni har möjlighet att kolla på den en gång till. Vi kommer ta ut material tillsammans och vi kommer sätta igång med vår egen intarsia. 

Kvarstående tiden kommer du att få ta ansvar för att projektet ska få det utseende och form du eftersträvar. 

Redovisning

Vi dokumenterar processen i loggboken efter varje lektion och en utvärdering skrivs i slutet när ditt slöjdprojekt är klart.

Elevinflytande

Du skapar din egen produkt med egen formgivning och val av material. Det du utgår från är att inspireras av ett konstverk och du använder tekniken intarsia.

Innehåll

Centralt innehåll

 

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Pröva och ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Exempel. Du förklarar enkelt varför du har valt att rita din kollektion.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Exempel: Du resonerar kring varför du har valt de produkter och färger som du har i din kollektion.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Exempel: Du resonerar utförligt om varför du har valt de de produkter och färger och former som du har i din kollektion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: