Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Lagspel år 7-9

Skapad 2019-08-09 11:36 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Delmålsplanering för olika lagspel (ex fotboll, handboll, basket, ultimate, rugby etc)
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Delmålsplanering för olika lagspel (ex fotboll, basket, handboll, innebandy, volleyboll etc)

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll, 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

Konkretisering

Du kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor.

 • Kunskaper om vilka regler som gäller i våra vanligaste lagspel.
 • Förmågan att delta i ett lagspel.
 • Kunskaper om vad som krävs för att utveckla ett lagspel.
 • Förmåga att utföra tekniska moment som passar, skott etc.

Arbetssätt och undervisning

Under HT-2020 kommer följande lagspelsmoment att genomföras:

Basket

Volleyboll

Handboll

Ultimate (frisbee)

Innebandy

Fotboll

Badminton

 

Bedömning; vad och hur.

Formativ bedömning sker fortlöpande under undervisningen dels muntligt under lektionstid samt via unikum efter avslutat moment.

En summativ bedömning utifrån kunskapskraven (Lgr 11) sker i slutet av terminen. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Delmål för lagspel

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål 6
Delmål 7
Delmål 8
Förmågor och centralt innehåll
 • Idh
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Du deltar aktivt på de moment som genomförs.
Du försöker använda rätt teknik i de olika momenten.
Du jobbar aktivt för att bli en del av ett lagspel genom att samarbeta och följa regler
Du klarar av att använda rätt teknik vid rätt tillfälle.
Du klarar av att hålla ett högre tempo men samtidigt behålla en god teknik.
Du visar upp en god spelförståelse
Genom din goda teknik och speluppfattning bidrar du till att göra din omgivning bättre och till att spelet blir bättre.
Du uppvisar ett gott taktiskt kunnande och hjälper dina kamrater att utvecklas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: