Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3

Skapad 2019-08-09 12:48 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Mall för LPP
Grundskola 3 Svenska
Så här arbetar vi med ämnet svenska i årskurs 3.

Innehåll

Innehåll

Texttyperna återberättande text, berättande text, beskrivande text, förklarande text och instruerande text samt deras syfte och struktur.

Läsförståelsestrategier.

Strategier för att skriva de olika texttyperna.

Textbearbetning.

Stavning av vanliga ord. Stavningsregler för bl a ord med dubbelteckning.

Språktes struktur med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Använda stödord.

Några skönlitterära barnboksförfattare.

Film.

Lyssna och återberätta.

Muntliga presentationer.

 

Arbetssätt

Vi läser högläsningsbok av känd barnboksförfattare.

Vi läser i läseboken och tränar på att använda läsförståelsestrategier.

Vi gör läsförståelseövningar.

Vi läser och skriver återberättande texter, berättande texter, beskrivande texter, förklarande texter och instruerande texter. 

Vi tränar på att förbättra våra texter.

Vi undersöker hur ord stavas, lär oss några stavningsregler och tränar på stavning.

Vi fokuserar på att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt.

Vi tittar på film och diskuterar innehållet.

Vi tränar på att återberätta i samband med olika händelser, texter vi läst eller filmer vi sett.

Vi tränar på att uttrycka oss muntligt i par, mindre grupp och inför hela klassen.

 

 

Bedömning

Bedömning av läsflyt vid högläsning.

Bedömning av läsförståelseuppgifter.

Bedömning av läsförståelse vid samtal.

Bedömning av producerade texter med fokus på struktur, innehåll samt form.

Bedömning av förmåga att förbättra texter.

Bedömning av muntlig förmåga vid samtal och diskussioner samt muntliga presentationer.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: