Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva år 2 Ht 2019

Skapad 2019-08-09 12:50 i Ljungbyskolan Falkenberg
Skriva läsligt för hand. Skriva sig till läsning på I-paden
Grundskola 2 Svenska

Skriva är kul!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • utveckla elevens intresse för skrivprocessen 
 • skapa en positiv känsla kring skrivandet 
 • få eleven att känna glädje inför sina skrivuppgifter
 • ge dem verktygen de behöver för att utveckla sitt skrivande på den nivå de befinner sig
 • alfabetisk ordning

 

Bedömning - vad och hur

             Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning, 
 • skriva tydligt t.ex genom en tydlig handstil, använda stor bokstav, använda punkt, frågetecken och utropstecken samt  att stava vanliga ord rätt
 • bearbeta texter i samband med själv-och kamratbedömning

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar mot kunskapskraven i år 3 genom att:

Skriva för hand läsligt/ skriva på I-pad ASL ( att skriva sig till läsning)

träna på att stava ord som ofta förekommer i de texter barnen läser

skriva sagor och berättelser med början, handling och slut

låta eleverna komplettera sina texter med bilder som stöd

reflektera kring och utvärdera sina texter, t ex genom att samtala kring dem tillsammans med en kamrat

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: