Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen årskurs 3

Skapad 2019-08-09 13:03 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Mall för LPP
Grundskola 3 Matematik
Så här arbetar vi med ämnet matematik under höstterminen i årskurs 3.

Innehåll

Innehåll

Naturliga tal 0-1000.

Skala.

Förstora och förminska i rutsystem.

Addition, subtraktion, multiplikation och division.

Sambandet mellan addition och multiplikation.

Sambandet mellan olika multiplikationstabeller, t ex 2 och 4.

Kontrollera division med multiplikation.

Addition, subtraktion och multiplikation med uppställning.

Multiplicera med 10 och 100.

Kommutativa lagen vid multiplikation (3x6=6x3).

Prioriteringsregeln (3x3+4=9+4=13).

Multiplikationstabeller till 10x10.

Division med rest.

Division med 10.

Rimlighet.

Uppfatta och fortsätta mönster och talmönster.

Symmetri.

Tabeller och stapeldiagram.

Problemlösning.

Datalogiskt tänkande, kod och programmering. 

 

Arbetssätt

Vi har genomgångar och gör gemensamma aktiviteter.

Vi arbetar i matematikboken.

Vi arbetar med gemensam problemlösning.

Vi leker lekar och spelar spel.

Vi använder laborativt material.

Vi arbetar med pedagogiska program och appar på Ipad:en.

Vi arbetar arbetar enskilt, i par och i grupp.

 

Bedömning

Bedömning av uppgifter i matematikboken.

Bedömning av diagnoser på arbetsområden.

Bedömning genom samtal vid genomgångar, aktiviteter samt gemensam problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: