Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urholkning

Skapad 2019-08-09 13:06 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Nu ska vi tillverka skålar men hjälp av en teknik som heter urholkning. Urholkning kan man använda på många olika sätt, detta kommer vi att utforska under projektets gång. Vi kommer att fokusera på att göra skålar och askar. Du väljer helt själv vilken typ av skål/ask du vill tillverka. Du kommer få ett ämne tilldelat som har storleken 150x100x50 mm, denna bit kommer du att få formge, kanske blir det en godisskål eller en fin ask du kan använda på ditt skrivbord?

Innehåll

Mål för elev

-          Du ska kunna genomföra projektet, från skiss- till färdig produkt.
-          Du ska kunna göra din design med inspirationsbilder som grund. Du ska koppla din skål till en kultur. 
-          Du ska kunna hantera verktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
-          Du ska genomföra ditt arbete noggrant och så självständigt som möjligt. 
-          Du dokumenterar grundligt din arbetsprocess och använder dig utav slöjdens begrepp. 
-          Du kommer utvärdera ditt arbete digitalt. 
-          Du kommer använda dig av kamratbedömning i din process. .
-          Du ska kunna lösa problem som uppkommer på vägen och gärna ha flera alternativ på lösningar. 
-          Du ska kunna namnen på alla verktyg vi använder och kunna beskriva deras användningsområden.. 

 

Du designar din egen skål, och skålen ska se ut som den gör på din ritning. 

Du ska utveckla kunskaper i olika hantverkstekniker och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du ges möjlighet att utveckla din skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. 

Du kommer få utveckla idéer, arbeta med problemlösning, framställa föremål och värdera resultat.  

Du kommer utveckla dina kunskaper om färg, form och funktion och hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vi kommer arbeta med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. I undervisningen ingår alltid att vi hanterar maskiner och redskap på rätt sätt och att hantera material för att främja en hållbar utveckling.

Du ska utveckla din medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

Innehåll

 

Genomförande

Vi kommer de första lektionerna prata om design och hur man förmedlar budskap med hjälp av designen. Du kommer att få designa och tänka lösningsfokuserat, för att få exakt det utseende och kvalité du eftersträvar. Vi kommer att skissa fram våra olika designer och ge varandra kamratrespons så att arbetet kan utvecklas med hjälp av idéer och lösningar vi får utav varandra. 

Vi kommer att lära oss att göra ritningar i tre vyer, och du kommer efter din skiss få göra din ritning på ditt projekt. 
För att ni ska lära er tekniken kommer vi både ta hjälp av instruktionsfilmer och läraren kommer att visa varje moment så att du ska kunna arbeta så självständigt som möjligt.
Den kvarstående tiden kommer du att få ta eget ansvar för att projektet ska få det utseende och form du eftersträvar. Vi kommer emellanåt sätta oss i grupper för att hjälpa varandra komma vidare i processen och ge varandra tips och råd.

 

Redovisning

Vi dokumenterar processen i loggboken efter varje lektion och en utvärdering skrivs i slutet när ditt slöjdprojekt är klart.

Elevinflytande

Du skapar din egen produkt med egen formgivning och väjer själv ytbehandling efter given uppgift.

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda redskap
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: