Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Skapad 2019-08-09 13:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Ett tema om jordens klimat och klimatförändringar
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Varför ska vi arbeta med det här? På jorden finns många olika klimat. I Sverige har vi ett klimat och i mellan öster är det ett halt annat. Klimaten håller också på att förändras. Vi ska titta på hur det ser ut på olika ställen i världen och varför det håller på att förändras.

Innehåll

Syfte, tid och redovisning

Syftet med temat är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, metoder, tekniker, kartor och andra källor.

Tid: Vi kommer jobba med temat mellan den 15/9 och 10/12

Redovisning: Vi avslutar temat med ett prov den 10/12

Det här kommer du att få undervisning om:

Det här ska du lära dig:

Vi ska ta upp

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser de kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

    Det här ska  elever lära dig:

När temat är slut ska eleverna kunna svara på dessa fyra övergripande frågor:

 1. Vad finns det för samband mellan klimat och vegetation? mellan klimat och befolkningsfördelning?
 2. Hur påverkar klimatet människors levnadsvillkor?
 3. Vilka orsaker finns till klimatförändring?
 4. Vilka konsekvenser har klimatförändringarna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen?
 5. Vad kan vi göra för att minska klimatförändringarna?

Arbetsmetoder:

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer jobba mycket tillsammans genom att läsa och sedan diskutera det vi har läst. VI kommer göra mindre enskilda uppgifter utifrån texten.

Vi kommer se film om klimatet.

Vi kommer jobba med kartor och diagram. 

Lektionsplanering

V. 36

 1. introduktion och genomgång av skillnad mellan klimat och väder
 2. Läsa artikeln enskilt, läsa  tillsammans, svara på frågorna .
 3. Genomgång på artikeln, jobba med frågorna på sidan.

V. 40

 1. Se en film om klimat, skriv stödord, gör klart frågorna .
 2. genomgång av klimatzoner och orsaker till klimat frågor .
 3. jobba med frågor.

V. 44

 1. Genomgång klimatförändringar, frågor 
 2. film om klimatförändringar, frågor.
 3. jobba med uppgifterna.

V. 48

 1. Jobba tillsammans med klimatförändringar
 2. repetition - är det något de inte har förstått
 3. prov

Bedömning :

Så här kommer  elever kunskaper att bedömas:

 • förklara vad som påverkar klimat och klimatförändringar
 • diskutera vilka konsekvenser klimatet har för människors livsvillkor
 • diskutera varför det blir klimatförändringar och hur det påverkar människas, samhället och miljön i världen.

Förklaring av värdeorden:

enkelt sätt: Du kan ge några exempel men förklarar eller motiverar dem inte.

utvecklat sätt: Du ger några bra exempel och kan motivera/förklara något av dem. (därför att, eftersom) 

välutvecklat sätt: du ger några bra exempel och kan motivera/förklara dem samt byta perspektiv. (å andra sidan, det kan också)

 

Matriser

Ml
Klimat och klimatförändringar

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur på arabiska
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur på arabiska
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur på arabiska
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Miljö, människor och hållbarhet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa på arabiska
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa på arabiska
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa på arabiska
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: