Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zoologi, evolution v. 34-38

Skapad 2019-08-09 13:58 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Planering för arbetsområde Zoologi och evolution.

Innehåll

Mål

Att kunna berätta om livets utveckling och ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Att känna till djurrikets förutsättningar på Jorden.  

Att kunna berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor (evolution, cellen, genetik).

Att kunna använda följande begrepp i tal och skrift:

Evolution, utveckling, naturligt urval, ärftlighet, gener, genetisk variation, individ, population, släktträd, gemensam anfader, fossil, evolutionärt träd, art, släkte, familj.

Arbetssätt 

- Arbete i grupp med projekt (Undersöka en vetenskaplig upptäckt och vilken betydelse den haft för människans levnadsvillkor)

- Bearbetning av text, enskilt, i par och i grupp

- Diskussionsgrupper kring provfrågorna, vid flera tillfällen/konstellationer

- Begreppsövningar

- Modeller för skrivande av olika texttyper och respons under skrivandet

- Matris för olika kunskapsnivåer

- Läsning i:

Utkik kemi kapitel Liv, växter, djur, svampar s.8-43, Evolution, Olika livsmiljöer s.98-109

Bedömning

Löpande bedömning under arbetets gång

Slutbedömning: prov där frågorna delats ut i början av arbetsområdet.

Arbete och presentation om olika upptäckter inom biologi.

 

Frågor till prov Evolution

1. Vad är naturligt urval och hur fungerar det? 

  • Beskriv vad naturligt urval är,
  • förklara hur det går till och
  • ge exempel på utveckling hos djur genom naturligt urval och förklara/resonera om varför utveckling har skett.

2. Hur vet vi att evolutionsteorin stämmer? Vad finns det för typer av bevis?

  • Ge exempel på och beskriv olika typer av bevis och
  • förklara varför de kan bevisa att evolutionsteorin stämmer.

3. Hur är människor och schimpanser släkt?

  • Beskriv hur den moderna människan (Homo sapiens sapiens) är släkt med schimpansen.

Matriser

Bi
Evolution

Evolution

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta och beskriva
Du kan med viss hjälp berätta om evolutionen.
Du kan berätta om evolutionen.
Du kan utvecklat berätta om livets utveckling genom att ge exempel.
Du kan berätta om livets utveckling genom att ge exempel och dra slutsatser.
Berätta och beskriva
Du kan med viss hjälp berätta om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta och visa på samband mellan organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta och visa på mönster mellan organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Förklara oh resonera
Du kan med viss hjälp delvis förklara naturligt urval och resonera om varför någon organism har utvecklat en viss anpassning.
Du kan förklara naturligt urval och resonera om varför någon organism har utvecklat en viss anpassning.
Du kan utvecklat förklara naturligt urval och resonera om varför några organismer har utvecklat en viss anpassning
Du kan välutvecklat förklara naturligt urval och resonera utvecklat om varför några organismer har utvecklat en viss anpassning
Begrepp
Du känner till några få begrepp och kan med viss hjälp använda dem i dina beskrivningar och förklaringar.
Du känner till en del begrepp och kan använda dem i dina beskrivningar och förklaringar.
Du känner till flera begrepp och kan använda dem i dina beskrivningar och förklaringar.
Du känner till flera begrepp och kan använda dem i dina beskrivningar och förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: