Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT-19

Skapad 2019-08-09 14:13 i Hagalundskolan Särskola Lunds för- och grundskolor
Skapa bilder
Grundsärskola 4 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med olika typer av bilder kommer du att utveckla din kreativa och bildskapande förmåga.

Innehåll

Det här kommer du att få lära dig:

 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material
 • jämföra och reflektera över bilder
 • använda ord, begrepp och symboler som hör till ämnet

  I undervisningen kommer vi att:

 • framställa olika typer av  bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material
 • presentera och utvärdera eget bildskapande
 • jämföra egna och andras bilder
 • arbeta med bilder från olika genrer kulturer och tidsepoker (knutet till årets tema litteratur)
 • resonera om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • framställa olika typer av berättande bilder
 • arbeta med givna verktyg, tekniker och materiel
 • jämföra egna och andras bilder
 • resonera om bildernas utformning
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material

Du visar vad du kan genom att:

 • kunna framställa olika typer av bilder
 • kunna arbeta med givna verktyg, tekniker och materiel
 • kunna jämföra egna och andras bilder
 • prata om hur du gjort bilderna
 • använda ämnesspecifika ord och symboler i samtal om dina bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6

Matriser

Bl
Bild A,C,E

Bildframställning
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och former.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Teknik
Kan med stöd medverka i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Kan medverka i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett delvis fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett väl fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Arbetsprocess
Kan med stöd bidra till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Bidrar till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Kombinerar bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Kombinerar bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda några ämnes specifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Kan med stöd ge utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan i egna frågor bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan ge enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: