👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närområdet och trafik

Skapad 2019-08-09 14:14 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet Närområdet och trafik handlar om trafikregler, risker i närområdets trafikmiljö och om hur man ska göra för att bete sig säkert i trafiken.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Teknik

Arbetsområdet Närområdet och trafik handlar om trafikregler, risker i närområdets trafikmiljö och om hur man ska göra för att bete sig säkert i trafiken. 

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

VI kommer att lära oss om hur man tar sig fram i trafiken på ett säkert sätt, till fots och på cykel.

Områdena du kommer att få arbeta med är:

 • cykelns funktion och cykelns tekniska lösningar
 • vägskyltar och trafikregler i närområdet
 • min skolväg, rita karta, mörkertrafik, faror och vägmärken 

Mål

Du ska:

 • på ett enkelt sätt kunna beskriva hur en cykel fungerar och dess viktiga delar.
 • kunna hitta riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och veta hur du ska bete dig där.
 • delta i samtal om trafikregler och kunna förklara varför de behövs.
 • kunna rita en enkel karta över din skolväg och kunna identifiera vilka faror som finns.

Arbetssätt

Under trafiklektionerna kommer du att:

 • gå på trafikpromenader i närområdet.
 • se på film om trafik (Gatsmart från UR).
 • lära dig mer om trafikregler.
 • lära dig mer om hur du beter dig säkert i trafiken.
 • lära dig mer om vilka platser och tillfällen som är farliga i trafiken.
 • lära dig mer om trafikmärken.
 • lära dig vad en säker cykel är.

Redovisningsform

Du ska:

 • genom ett enkelt test kunna visa att du vet vad en säker cykel är.
 • visa att du kan bete dig på rätt sätt när vi promenerar i närområdet.
 • delta i samtal om trafikregler och berätta vad du kan i en enkel text.
 • rita en enkel karta över din skolväg och kunna identifiera några faror som finns.

Bedömning

Vi bedömer hur du:

 • beskriver hur en cykel fungerar och dess viktiga delar.
 • kan hitta riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och hur du beter dig där.
 • deltar i samtal om trafikregler och kan förklara varför de behövs.
 • ritar en enkel karta över din skolväg och kan identifiera vilka faror som finns.

Reflektion

Vad betyder "trafikvett"?

I vilka situationer känner du dig osäker i trafiken

Varför är det viktigt även för barn att känna till trafikmärken och trafikregler?

Vad innebär det att ha en säker cykel?

 

 

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3