Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minecraft - Värdegrund

Skapad 2019-08-09 14:42 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola F – 5 SO (år 1-3) Teknik Svenska Bild
I Vittra Sollentuna jobbar klasserna med projekt indelat i 6 perioder. Under denna period jobbar vi kring värdegrund, respekt till varandra, djur och natur. Denna aktivitet ska täcka dessa områden genom att bygga ett samhälle tillsammans. Vi går igenom vilka lagar och normer som finns och hur man kan leva tillsammans genom värdegrund.

Innehåll

Denna planering är riktad mot fritidshemmet, med fokus på värdegrund passar det bra för alla i åk F-6.

Du ska få lära dig:

 • Vad ett samhälle är och vad som behövs där.
 • Vilka konsekvenser det finns utifrån handlingar.
 • Vilken betydelse människor och olika yrken har för samhället.
 • Varför det behövs lagar och regler.
 • Hur vi kan värna om vår miljö på olika sätt.
 • Konstruera och namnge enkla geometriska objekt.
 • Framföra dina tankar och idéer muntligt och skriftligt.


Tidsperiod: Aktiviteten kommer att pågå i sex veckor i samband med skolans aktuella projekt. Aktiviteten kommer vara under torsdagar, efter mellanmålet från 00:00 fram till 00.00 (F-3 / 4-6)

Syfte: Aktiviteten ska syfta till att barnen utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom aktiviteten ska barnen ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Aktiviteten ska ge barnen förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska barnen utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet och respekt och hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck.

Arbetsformer: Vi kommer med hjälp av den ansvarige gå igenom olika roller i deras samhället. Vi kommer under projektet uppmuntra eleverna till att prata med varandra, samarbeta och diskutera hur dem med hjälp av spelet ska gå till väga för att lyckas bygga ett samhälle i Minecraft.

Det är väldigt viktigt att eleverna använder sig utav säker och ansvarsfull kommunikation, låt alla ställa frågor, framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden.

Mål: Målet med detta arbete är att ge eleverna en möjlighet att skapa ett hållbart samhälle. Alla får en yrkesroll som de har i samhället. Aktiviteten bygger på stark samarbete med hjälp av digital redskap, och lockar till kreativitet.

Ansvariga: Ansvariga över detta arbetsområdet kommer vara Felipe men även pedagogerna på fritids.

Dokumentation: Efter varje tillfälle då eleverna har jobbat med Minecraft, kommer vi ta bilder på det som byggs under tillfället.

Utvärdering: Vi kommer efter att arbetet har avslutats sitta ner med eleverna, och prata om vad som var roligt eller svårt med projektet. Men även prata om vad som skulle kunnas göra bättre och utvecklas till nästa gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: