Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 6,3 Bråk, procent och proportionalitet

Skapad 2019-08-09 19:25 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia och har utvecklats från många olika kulturer. Den utvecklas när vi behöver använda den men också när vi är nyfikna och har lust att utforska den. När vi utforskar matematiken behöver vi vara påhittiga, lyssna på andras tankar och fundera på hur vi ska fortsätta för att komma vidare i en utmaning.

Innehåll

 

Bråk, procent och proportionalitet

Förväntat resultat:

  • Du kan jämföra tal i bråkform.
  • Du kan addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form.
  • Du kan utföra beräkningar med tal i procentform.
  • Du kan se och förstå proportionella samband.
  • Du behärskar och kan använda begreppen: bråk, tal i bråkform, graf, procent, blandad form, enklaste form, proportionalitet, proportionella samband.

 

 

Undervisning/arbetsformer

  • Varje område är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång
  • Därefter färdighetstränar du i skrift, digitalt och muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna.
  • Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.
  • Efter det kommer du, tillsammans med mig bestämma om du ska arbeta vidare med "träna mera" eller "fördjupning"..
  • Sammanfattning av området och de olika begreppen. 

Examinationsuppgift

Skriftlig examinationsuppgift (prov) med liknande uppgifter som: 

 

1 Vilket bråk visar bilden? Svara i bråkform och i blandad form.

   

(2/0/0)

2 

a) Skriv i blandad form.

b) Skriv  i bråkform.

(2/0/0)

Beräkna

3 a)  


b)  


c)

 

(2/2/0)

4 Hur stor del av helheten är rosa/orange? Svara i enklaste form.

 

a)                 b)           c)

(3/0/0)

5 Meja ska köpa en tröja som kostar 600 kr.

Hon får 25 % i rabatt. Hur mycket betalar hon för tröjan?

(2/0/0)

6 Hur mycket är

a) 40 % av 600 kr b) 7 % av 347 kr

(1/1/0)

7 3 kg äpplen kostar 74 kr. Hur mycket kostar 4 kg äpplen?

(1/0/0)

8 Paprika kostar 30 kr per kg och potatis kostar 10 kr per kg.


a) Vilken av graferna visar kilopriset för potatis?

b) Vilken av graferna visar kilopriset för paprika?

Motivera ditt svar.                                                      

c) Välj någon av de andra graferna och beskriv vad den visar.

(0/2/1)

9 En aktie köptes för 800 kr. Först ökade värdet med 32 %. Efter några månader minskade värdet med 20 %. Hur mycket var aktien värd efter minskningen?

(1/1/0)

10 Per fick en löneförhöjning på 6 %. Han fick 1 800 kr i löneförhöjning. Hur mycket var hans nya lön efter löneförhöjningen?

(0/1/1)

11 Janne har gått  av sträckan från sitt hus till skolan. Han har gått 1200 m.

Cecilia  har gått 70 % av sträckan från sitt hus till skolan. Hon har gått 1120 m.

 

Vem av barnen har längst väg till skolan? Motivera ditt svar.

(0/2/1)

 

 Bedömning

Provet bedöms efter skolverkets betygskriterier, se högra kolumnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: