Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Din egen slöjdpåse

Skapad 2019-08-11 09:46 i Långareds skola Alingsås
Slöjdpåse enligt Alingsås kommunmall.
Grundskola 4 Slöjd
Vi ska sy personliga slöjdpåsar med en broderad namnlapp i vår egen stil.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att sy egna slöjdpåsar och i det arbetet kommer vi att träna idéutveckling och skissande, broderi, applikation, förmågan att välja och motivera sina val, symaskinssömnad och förmågan att arbeta efter en skriftlig instruktion.

Konkreta mål: 

 • utifrån olika förslag välja en personlig stil till din namnlapp och din påse och göra en namnskiss
 • välja och motivera vilka färger, stygn och tygmönster du vill använda i ditt arbete
 • brodera med flyt
 • pröva på tekniken applikation
 • arbeta efter en skriftlig instruktion
 • använda symaskinen på ett säkert sätt och till det den är till för
 • göra en snodd
 • ord och begrepp som hör till arbetsområdet, till exempel broderinål, pärlgarn, stadkant, räta mot räta, sömsmån, sprättare, sicksack

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skissa fram olika förslag med färger och eget personligt uttryck
 • använda redskapen på ett säkert sätt och till rätt användningsområden
 • lösa problem som kan uppstå under hela arbetsprocessen
 • förstå bild och text i arbetsbeskrivningen
 • hur aktiv du är under varje lektion
 • dokumentera med text och bild i din loggbok 

Undervisning:

 

Du kommer att få välja en stil till ditt namn och göra flera skisser och sedan välja en av dessa. Du kommer att välja ett stygn att brodera ditt namn med. Du kommer få välja mönster till ditt påstyg, lära dig vad vlisofix är och hur man kan använda det. Sedan kommer du få använda symaskinen och lära dig flera olika slags sömmar och vad de är till för. Slutligen kommer du få göra två snoddar som passar till din påse. De kommer du trä in i en kanal som du har sytt längst upp på påsen. Vi kommer att gå igenom ord och begrepp som hör till arbetet under hela terminens gång. Du kommer att rita och skriva i din loggbok vad du gjort och vilka material och redskap du använt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Generell slöjdmatris, åk 4-6

1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

E
C
A
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och ramställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

E
C
A
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp. Eleven gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Motivera utifrån några miljöaspekter
Ger enkla motiveringar till sina val
Ger utvecklade motiveringar till sina val
Ger välutvecklade motiveringar till sina val

3. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

E
C
A
Eleven kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

4. Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

E
C
A
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang om färg, form material och symboler.
Eleven tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang om färg, form material och symboler.
Eleven tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang om färg, form material och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: