Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2019-08-11 10:15 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Dibber Fänsåker förskola ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i närområde, skog samt experimentera på olika sätt och med olika material tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

Innehåll

MÅL

Varje barn ska få utveckla sitt intresse och sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar andra.

Varje barn ska få utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att utforska naturvetenskapliga fenomen, samt utveckla en förståelse för sin roll i naturen och närområden för en hållbar utveckling.

Varje barn ska få en övergripande och igenkännande kunskap kring djur och natur, lära sig känna igen närområdet och få stor lust till att spendera tid utomhus. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Ute-Ugo presenteras på samlingen. Sedan dyker Ute-Ugo upp vid behov samt vid promenader, utflykter och andra uteaktiviteter. 

Genom lärvännen Ute-Ugo får barnen verktyg till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika aktiviteter. 

Ute-Ugo berättar om roliga lekar utomhus, platser att besöka utomhus samt berättelser om hur man tar hand om sin miljö och sin skog.

Tillsammans med Ute-Ugo pratar vi med barnen om Allemansrätten och lär barnen vad man får och inte får göra i skog och mark.

Ute-Ugo finns med vid experiment när det ska undersökas hypoteser, kemiska och fysikaliska fenomen.

Vi nyttjar vår lärplatta för att kunna skapa ett samband mellan praktik och teori - söka information om djur och natur samt olika experiment. Vi använder oss även av lärplattan för att titta på kartor och lära oss om hur närområdet ser ut. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

Vi använder oss av lärplatta där vi kan dokumentera barnens lärande och vår uteverksamhet. Vi använder oss även av lärplatta för att söka information om djur och natur, samt olika experiment.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras under planerings- och/eller reflektionstid, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: