👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möllegården Ht- åk 2, taluppfattning och Singma

Skapad 2019-08-11 14:59 i Mörrums skola Karlshamn
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2.

Innehåll

Taluppfattning ht åk 2 samt längd/höjd, volym och bråk från Singma. 

 

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter HT åk 2 samt förväntade kunskaper utifrån Singma

Godtagbara kunskaper ht åk 2
Mer än godtagbara kunskaper ht åk 2
Ny nivå
Ny nivå
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50).
Jag kan talens grannar (0-250).
Tal och antal
Jag kan avgöra vilket antal som visas och skriva talet (0-25).
Jag kan avgöra vilket antal som visas och skriva talet (0-50).
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-80.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-20.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-100.
Beräkna - likhetstecknet
Jag kan göra beräkninga, addition och subtraktion, inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-7).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-30).
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Visa hur du löser uppgiften
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar. Addition och subtraktion inom talområdet 0-125.
Längd och Höjd
Jag kan uppskatta, jämföra och mäta längd och höjd i meter.
Jag kan uppskatta, jämföra och mäta längd och höjd i meter och centimeter.
Jag kan lösa problem kopplat till längd och höjd med hjälp av de fyra räknesätten.
Volym
Jag kan jämföra och mäta volymen vatten i olika behållare. (med icke standardiserade måttenheter).
Jag kan mäta volym i liter och deciliter.
Jag kan lösa problem kopplat till volym med hjälp av de fyra räknesätten.
Bråk
Jag kan dela en helhet i två lika stora delar och förstå att två halvor bildar en hel.
Jag kan dela en helhet i fyra lika stora delar och förstå att fyra fjärdedelar bildar en hel. Jag kan även känna igen figurer som delats i fjärdedelar.
Jag kan visa en eller flera fjärdedelar. Jag kan visa en eller flera tredjedelar.
Jag kan dela en helhet i tredje- och fjärdedelar och uttrycka tal i bråkform.
Jag kan dela upp och gruppera föremål i två respektive fyra lika stora grupper. Jag kan bestämma hälften av ett antal och en fjärdedel av ett antal.