Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstmusikhistoria åk 9

Skapad 2019-08-11 18:19 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 9 Musik
Konstmusik - eller klassisk musik som det även kallas är en del av det västerländska kulturarvet. Kanske tänker du på flera hundra år gammal musik - eller kanske på namnen Mozart eller Beethoven? När man började kalla det för just klassisk musik menade man att denna stil var av "högre kvalité" än annan musik - såsom folkmusik. Men varför lät musiken som den gjorde, vilka instrument skapade musiken och hur var människors syn och förhållande till denna?

Innehåll

Under lektionerna utforskar vi fem av de första epokerna inom den västerländska konstmusikhistorien i kronologisk ordning: Medeltiden, Renässansen, Barocken, Wienklassicismen och Romantiken


Genomgångarna kommer innehålla hur samhället såg ut i Europa och vilka människor som hade tillgång till den klassiska musiken, men framförallt:

Hur lät musiken under tidsperioderna? Vilka instrument var viktigast och vilka typiska karaktärsdrag kan man lyssna efter för att kunna placera in musiken i rätt tidsperiod? Vilka kompositörer fanns som är viktiga för sin respektive epok? Vi diskuterar skillnader - likheter med dagens musik.

 Under vecka 8 gör vi i ett skriv- och lyssningsprov om medeltid och renässansmusik där dina kunskaper testas av. På provet kommer frågor om instrument och musikens karaktärsdrag, kompositörer och även om hur musiken och samhället fungerade. Vilka hade tillgång till musiken och varför?

Provet innehåller som sagt också en "lyssna-del" där musikexempel spelas upp där du med hjälp av dina kunskaper bl a ska placera in dem i rätt epok (tidsperiod), genre och funktion. 

Vecka 14 gör vi prov igen med i stort sett samma upplägg som v. 8 med de tre kvarvarande epokerna Barock, Klassicism och Romanitk. Skillnaden denna gång är att varje elev bidrar med att skicka in en egen konstruerad fråga om varje epok, t ex "Nämn ett musikaliskt särdrag för barocken och förklara begreppet"

Vi kommer under genomgångarna prova att sjunga några tidstypiska stycken ur epokerna.

I google classroom finns underlaget vi utgår ifrån samt en spellista med alla musikexempel vi lyssnat till under lektionerna. 

 Lycka till!

Olli

Uppgifter

 • Uppgifter Konstmusikens historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: