Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolningsplanering avdelning Grodan

Skapad 2019-08-12 08:35 i Skogsbyns förskola Båstad
Detta är en mall för att vi ska få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart för våra barn utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa"
Förskola
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning på avdelningen. Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Innehåll

Inskolning 

Vårt syfte är att utifrån Skogsbyns plan mot diskriminering och kränkande behandling ge alla barn en bra start på förskolan. Nya barn introduceras och det bildas en ny grupp. Nya kontakter skapas, för både nya och gamla barn.

När barnen börjar förskolan så får de uppleva ytterligare en miljö att förhålla sig till, detta oavsett om det leder till stress eller skapar stimulans för barnen. Det blir en värld som för barnet växer snabbt och abrupt. Majoriteten av barn upplever en känsla av omvälvning eftersom det trygga hemmet har ersatts av förskolan vilket innebär att vara åtskild från sin familj på en ny plats större delen av dagen. Det ställer stora krav på barnens anpassning och orienteringsförmåga (Bruce och Riddersporre, 2012) . Det är viktigt för oss pedagoger att skapa trygga och goda relationer mellan oss och barnen men även mellan barn-barn, därför har vi valt att ha en trygghetsperiod kring alla inskolningar. Dessa perioder ska präglas av nyfikenhet och igenkänning för den befintliga barngruppen, vilket ska underlätta och skapa trygghet i den nya gruppkonstellationen.

För att skapa en så trivsam miljö som möjligt för alla på förskolan så krävs en god dialog mellan förskola och hem. Vi uppmuntrar vårdnadshavare att komma med synpunkter och att vara aktiva på Unikum, där de kan följa sitt barns lärande och utveckling samt få inblick i verksamheten.

Avdelningens mål

 • En trygg barngrupp
 • Att vi har ett bra samarbete med vårdnadshavare och barn
 • Att alla barn ska känna sig välkomna, trivas och vara trygga på Grodan
 • Befintliga barn på Grodan är väl förberedda på att nya barn ska börja

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet
 • Att barnen visar sina känslor
 • En öppen kommunikation mellan pedagoger-vårdnadshavare, pedagoger-barn, barn-barn

Vetenskaplig teoretisk bakgrund

Kärnämnen i förskolan: nycklar till livslångt lärande (Barbro Bruse, Bim Riddersporre 2012)

Anknytning i förskolan (Malin Broberg, Barthes Hagström, Anders Broberg 2012)

Strategier för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Förbereda och inkludera redan befintliga barn i inskolningen
 • Använda ett specifikt (återkommande) inskolningsmaterial vid samlingen; ”Väskan” för att skapa nyfikenhet och igenkänning
 • Vara nära och synliga både för barn och vårdnadshavare
 • Vi stärker kommunikation genom att använda AKK
 • Vara tydliga med våra rutiner
 • Vi leker samarbetslekar för att stärka gruppkänslan
 • Uppmuntra och förstärka positivt beteende
 • Vi pedagoger möter föräldrarna vid lämning och hämtning
 • Vi stannar på förskolan

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden.
 • Tydligt för barnen var materialet finns.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Observation.
 • Reflektion.
 • Daglig dialog med föräldrarna samt uppföljningssamtal om upplevelser och tankar kring inskolning och barnets första tid hos oss.
 • Lärlogg

Ansvarig pedagog

Hela arbetslaget 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: