Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima 3 kapitel 1

Skapad 2019-08-12 10:09 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar med vår interaktiva bok i matematik Prima samt gör laborativa övningar och spel som passar till arbetsområdet.

Innehåll

Centralt innehåll

Se nedan.

Mål för arbetsområdet

Du ska få lära dig ...

 • dela upp tal på olika sätt
 • multiplikation och division med 2 och 4

 • olika sätt att visa naturliga tal

 • om matematikens historia.

 

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att ...

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok
 • göra diagnoser

 

Bedömning

Bedöms efter arbetet vi gör på lektionerna och diagnosen. 
Se matris nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 1

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Dela upp tal.
Du förstår och kan dela upp tal på olika sätt.
Multiplikation
Du förstår och kan räkna multiplikation med 2.
Du förstår och kan räkna multiplikation med 4.
Division
Du förstår och kan räkna division med 2.
Du förstår och kan räkna division med 4.
Naturliga tal
Du förstår och kan på olika sätt visa naturliga tal.
Matematikens historia
Du förstår och kan berätta om matematikens historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: