Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 8 Ht 2019

Skapad 2019-08-12 10:50 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Grundskola 7 Matematik
Vilken glass är populärast i kiosken? Hur många har ett eller flera husdjur? Vilket är husdjuret? Hur mycket godis äter du under en vecka? Hur många skärmtimmar har du under en vecka? Kan statistik luras?

Innehåll

Under avsnittet kommer vi jobba med olika tabeller och diagram, räkna ut olika lägesmått och spridningsmått.

Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer och arbeta mestadels i grupp med olika uppgifter och arbetsblad.

Du kommer att få lära dig att

 • hämta fakta ur tabeller och rita tabeller
 • beräkna medelvärde och bestämma typvärde och median
 • läsa och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stoldiagram och linjediagram.
 • Presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram.

Begrepp:

 • Frekvenstabell
 • Stapeldiagram
 • Stolpdiagram
 • Cirkeldiagram
 • Linjediagram
 • Histogram
 • Relativ frekvens
 • Lägesmått
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
 • Spridningsmått
 • Variationsbredd

Filmer
Lägesmåtten

Medelvärde

Typvärde och median

Ta ut lägesmåtten från en tabell

Variationsbredd

Diagram

 

Mer om tabeller och lägesmått

Relativ frekvens

Histogram

Rita cirkeldiagram

Vilseledande diagram

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: