Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Fast eller flytande år 2

Skapad 2019-08-12 11:09 i Sörgärdets skola Älvkarleby
"Fast eller flytande" - NTA-låda
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Genom de femton olika uppdrag som finns i NTA-arbetet kring "Fast eller flytande" kommer vi att arbeta och observera vad som flyter och vad som sjunker samt att fördjupa oss i ämnenas olika egenskaper.

Innehåll

Planering för arbetsområdet....

Under cirka 14 veckor kommer vi att arbeta med NTA-lådan "Fast eller flytande", där vi genom olika experiment och undersökningar kommer att diskutera och samarbeta kring olika ämnes egenskaper. Genom att arbeta med detta kommer du som elev att ha möjlighet att lära dig med om olika ämnen, deras egenskaper samt att arbeta med olika experiment i grupp.Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

För att nå de mål som finns i NO och i Svenska för år 3, bör följande kunskapskrav nås under arbetet kring "Fast eller flytande" ;

Konkreta mål

I arbetet med "Fast eller flytande" ska du som elev ha möjlighet att utveckla din förmåga att;

- kunna göra en förutsägelse
- prata om de olika experiment vi arbetar med tillsamman med min grupp men också tillsammans med de andra grupperna, prata om vílka       olika resultat ni kommit fram till.
- kunna förstå en instruktion, vad vi ska arbeta med just då och vad vi kan behöva plocka fram för att kunna arbeta vidare.
- kunna dela upp olika föremål i olika grupper, som t.ex. lika/olika, kan rulla/kan staplas, flyter/flyter inte och att kunna förklara varför det är så.
- kunna jämföra de resultat du fått fram med tidigare resultat eller kunna jämföra med andra gruppers resultat.
- rita och skriva ner allt vi kommit fram till, att dokumentera, att kunna prata om vad vi kommit fram till.

Bedömning - vad och hur?

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:
- du kan göra en förutsägelse
- du är muntligt aktiv under våra arbetspass kring "Fast eller flytande".
- du kan ta och förstå en instruktion inom arbetsområdet "Fast eller flytande"
- du kan förklara några olika föremåls egenskaper.
- du kan jämföra några olika resultat du fått fram genom olika experiment, t.ex. vad som kan rulla eller staplas och förklara varför det är så.
- du kan dokumentera det vi gått igenom och vilka resultat vi fått fram.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi/du på lektionerna först göra en förutsägelse och därefter göra olika experiment, där du tillsammans med din grupp får prova dig fram till olika resultat. Vi kommer också att prata i gruppen eller i helklass om vilka resultat vi fått fram och varför vi ibland fått olika resultat. För att kunna komma ihåg alla olika experiment och resultat kommer vi att dokumentera och göra ett litet häfte som heter "Fast eller flytande". Detta gör vi först tillsammans för att sedan kunna föra in resultatet i ditt eget häfte.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Bedömningsmatris för Fast eller flytande

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
Ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara fenomen och samband i omvärlden.
 • Ke
Du kan beskriva eller förklara en undersökning med vardagliga ord och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig.
Du kan beskriva eller förklara en undersökning med vardagliga ord och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av en del naturvetenskapliga begrepp.
Du kan använda naturvetenskapliga begrepp för att beskriva eller förklara en undersökning eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Planera en undersökning
Planeringen omfattar att hämta lämplig utrustning och att göra undersökningen i fungerande ordning.
 • Ke
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning eller en del av en undersökning kan genomföras.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan genomföras i sin helhet, men där någon av punkterna till höger saknas.
Du kan planera för en undersökning där planeringen innehåller: a) I vilken ordning momenten ska genomföras b) Vilken materiel som ska användas.
Genomföra en undersökning
För att få fram resultat.
 • NO
Du kan genomföra en undersökning men kräver mycket stöd av lärare.
Du kan genomföra en undersökning men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Dokumentera och diskutera
Dokumentera din undersökning i text och bild.
 • NO
Du kan dokumentera undersökningar med vardagligt språk, bilder, teckningar
Du kan dokumentera undersökningar med vardagligt språk, bilder och teckningar och en del naturvetenskapliga begrepp
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar hjälp av naturvetenskapliga symboler och begrepp.
Observera
Känna igen egenskaper, hitta likheter och skillnader
 • NO  1-3
Du kan känna igen tydliga egenskaper
Du kan känna igen några mindre tydliga egenskaper och använda dem för att beskriva ett objekt (föremål).
Du kan använda flera egenskaper för att beskriva ett objekt (föremål) och beskriva likheter och skillnader mellan olika objekt.
Sortera
Sortera organismer, föremål och ämnen
 • NO  1-3
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter tydliga egenskaper tex antal ben på småkryp, färg på föremål.
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter mindre tydliga egenskaper tex , vikt, hårdhet, form, magnetiska förmåga
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter olika principer tex släktskap mellan organismer, eller ifall ämnen räknas som metaller eller icke metaller).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: