Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B - Kapitel 4 Geometri, mätning & statistik

Skapad 2019-08-12 11:50 i Frötuna skola Norrtälje
Vi kommer att möta Sally och Kurre som hjälper oss igenom matematikensvärld.
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. I det här kapitlet kommer vi träna på att använda linjal, på olika geometriska objekt, på att använda cirkeldiagram och på att mäta samt vad enheten liter och deciliter är för något.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Kapitel 4:

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela  på iPad
 • färdighetsträna och arbeta med Favoritmatematik samt extra arbetsblad

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Du får göra en utvärdering i slutet av kapitlet där du reflekterar kring vad du lärt dig
 • Du får utföra ett avstämningsprov (Summativt prov)
 • Du får formativ bedömning i klassrummet
 • Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på rätt sätt
 • Du deltar i gemensamma diskussioner/genomgångar i skolan

Kunskapskrav

Det vi arbetar med kommer att ligga till grund för att nå följande kunskapskrav i åk 3.

Se "kopplingar till läroplanen"

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2B - Kapitel 4 Geometri, mätning & statistik

Insats krävs
Godtagbar kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda och mäta med linjal
Jag kan rita med en linjal men har svårt att mäta med en linjal.
Jag kan mäta med linjal och utgå från 0.
Jag kan mäta med linjal oavsett var jag startar. Jag kan addera och subtrahera med tal och enhet i centimeter.
Geometriska objekt; punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon
Jag kan med stöd bygga para ihop geometriska objekt med namn.
Jag känner igen och namnger geometriska objekt.
Jag kan beskriva geometriska objekt.
Geometriska objekt; månghörning, rektangel, kvadrat, kub, cirkel, klot och rätblock
Jag kan med stöd para ihop med geometriska objekt med namn.
Jag känner igen och namnger geometriska objekt.
Jag kan beskriva geometriska objekt.
Vinkel
Jag kan med stöd visa att vinklar ser olika ut.
Jag känner igen tecknet för rät vinkel.
Jag kan själv rita en rät vinkel, en spetsig vinkel och en trubbig vinkel.
Liter och deciliter
Jag vet att liter är mer än deciliter.
Jag kan visa att 10 deciliter är lika mycket som 1 liter.
Jag kan addera och subtrahera med måtten liter och deciliter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: