Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4

Skapad 2019-08-12 11:53 i Kristinelundskolan Östhammar
Det här en övergripande pedagogisk planering och bedömningsmatris för åk. 4 till åk. 6
Grundskola 4 – 6 Musik
Det här en övergripande pedagogisk planering och bedömningsmatris för åk. 4

Innehåll

Konkretiserade mål för eleven

I åk. 4 lägger vi tonvikten på gemensam sång och rytm. Du kommer att få lära dig genom att:

 • Sjunga och musicera tillsammans
 • Kunna spela/klappa helnot, halvnot, 4-delsnot, 8-delsnot & 4-delspaus i fyra 4-dels takt
 • Använda din röst och några slagverksinstrument för att skapa rytm och takt. Imitera en enkel rytm eller melodi.
 • Tillsammans prata om och lära oss några ord och symboler man använder sig av i musik. Hur man läser musikens språk.
 • Lyssna på musik/sång/rytmer
 • Använda uppvärmningsövningar och lära oss om rösten
 • Sånger inom olika stilar och tidsperioder och sjunga tillsammans med andra
 • Om hur du kan/bör använda din röst och utveckla en egen tilltro till att sjunga
 • Spela en enkel melodi på ackord- och melodiinstrument 

 • Ackompanjera en sång med exempelvis rytminstrument, tonboxar eller gitarr
 • Möta musik tillsammans med bild, text och dans från skilda genrer, epoker, kulturer och hur det kan påverka människan
 • Sortera och gruppera instrument i grupperna stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument
 • rstå vikten av hörsel- och röstvård och hur man kan skydda hörseln och undvika tinnitus

   

Centralt innehåll

Lektionerna bygger på Lgr11:s centrala innehåll. Huvudrubrikerna är följande:

1. Musicerande och musikskapande 2. Musikens verktyg 3. Musikens sammanhang och funktioner.

Undervisning

 • Under musiklektionerna kommer du att sjunga, spela ackord- och melodispel i grupp. 
 • Vi kommer klappa/röra oss till musik för att känna puls & olika rytmer.
 • Du kommer att få prova på gehörsspel och improvisation på något instrument. 
 • Du kommer att delta i musikframföranden. Vi tränar rösten kontinuerligt och pratar om hur man vårdar den. 
 • Vi skapar musik i grupp där piano, trummor och gitarr ingår som ackompanjemang. 
 • Förutom praktiskt arbete, som spel på instrument, kommer du att få lära dig noter, ackordbeteckningar, hur man läser ackordmallar och diverse musiksymboler, för att underlätta ett framtida musicerande. 
 • Vi kommer också att gå igenom ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om musicerandet.
 • Vi kommer att lyssna på de vanligaste instrumenten och gå igenom hur man indelar dem i olika grupper. 
 • Du kommer att möta musik från olika epoker och kulturer samt lära dig vad som är typiskt för dem. 
 • Du kommer att få lära dig om vad hälsosamma ljudnivåer är och hur man kan skydda hörseln och undvika tinnitus. 

Under höstterminen kommer vi att arbeta med:

 

V. 34 – 43

 

 • Lära känna gruppen
 • Diskutera ämnet musik, vad är musik?
 • Att delta i sång och rörelse
 • Gemensamt spel, gitarr, bas och piano
 • Lyssna och analysera olika musikstilar
 • Rytmik

 

V. 44   HÖSTLOV

 

V. 45 – 51

 

 • Hörsel och ljudnivåer
 • Noter, ackord och tabulatur
 • Luciasånger, julsånger samt olika traditioner

 

 

 

V. 52 – 2 JULLOV

 

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång
 • spela melodi-, bas-, och slagverksstämma
 • spela några enkla ackord som ackompanjemang
 • spela & sjunga med tajming
 • utifrån egna idéer skapa musik genom att utgå från enkla musikaliska mönster och bidra till en komposition
 • resonera om eget & andras musicerande
 • samtala om egna musikupplevelser
 • beskriva & ge exempel på hur musik kan påverka människor
 • urskilja & ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer & kulturer
 • ge exempel på olika instrumentgrupper

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din medverkan under musiklektionerna utifrån bedömningsmatrisen nedan. Matrisen sträcker sig från åk 4-6 och för att uppnå kunskapskraven för åk 6 ska du vara minst på nivå 2 i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris i musik åk 4-6.

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
Eleven deltar inte i gemensam sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Eleven kan ännu inte spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Melodispel
Eleven kan ännu inte spela delar av en enkel melodistämma.
Eleven kan spela delar av en enkel melodistämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel melodistämma.
Eleven kan spela en enkel melodistämma.
Ackordspel
Eleven kan ännu inte spela ackord.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Skapa med musik
Eleven bidrar ännu inte till att skapa musik.
Eleven kan bidra till att skapa musik och med hjälp prova att det kan bli en fungerande komposition.
Eleven kan skapa musik så att det till vissa delar kan bli en fungerande komposition.
Eleven kan skapa musik så att det till stora delar kan bli en fungerande komposition.
Musiklyssnande och teori
Eleven känner endast till ett fåtal instrument.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Resonemang om musik
Eleven uttrycker sig inte om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikens framväxt
Eleven kan inte urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: