Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna ht 18

Skapad 2019-08-12 12:03 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
De första veckorna i åk 8 ska vi arbeta med syskonreligionerna, alltså judendom, kristendom och islam. Du kommer att lära dig om deras gemensamma historia, läran i religionerna, skrifter, traditioner och högtider och mycket mer. Vi kommer också tillsammans diskutera hur religioner kan påverka samhället.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
De första veckorna i årskurs 8 ska vi arbeta med religion. De tre syskonreligionerna, eller de abrahamitiska religionerna som man också kan säga. Men vilka är det då? Det är något du kommer att få lära dig! Du kommer också lära dig om vad man tror på i religionerna, hur man tänker om rätt och fel och vilka böcker eller skrifter som är viktiga samt varför man klär sig på ett visst sätt eller inte äter vissa saker.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Historien i religionerna judendom, kristendom och islam
 • Vad tror man på som jude, kristen eller muslim? Vilka heliga skrifter finns?
 • Hur är det att leva som jude, kristen eller muslim? Vilka regler och högtider finns? Varför finns de?
 • Vilka inriktningar som finns i de olika religionerna
 • Vilken roll spelar religionen i samhället idag? I Sverige, i andra delar av världen och i olika konflikter.
 • Kristendomens utveckling i Sverige.

Det här kommer du att kunna när vi är klara:

 • beskriva viktiga tankar, skrifter, högtider och handlingar i judendom, kristendom och islam
 • resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
 • resonera om hur identiteten kan påverkas av att tillhöra en viss religion
 • undersöka hur religioner och samhällen påverkar varandra

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med religionerna på olika sätt. Det blir både genomgångar och arbete, själv och tillsammans, utifrån boken och olika texter. Vi kommer också att diskutera, titta på filmer och göra gruppövningar.

 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper på flera sätt, t.ex. genom att delta aktivt på lektionerna i uppgifter och övningar. Du kan också visa vad du kan på ett prov om judendom, kristendom och islam och i en inlämningsuppgift om inriktningar inom religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Syskonreligionerna ht19

F
E
C
A
Kunskaper om världsreligionerna
Du kan ännu inte beskriva någon viktig tanke, skrift, handling och högtid i varje religion
Du kan beskriva någon viktig tanke, skrift, handling och högtid i varje religion
Du kan beskriva några viktiga tankar, skrifter, handlingar och högtider i varje religion. Du kan förklara hur viktiga tankar och innehållet i skrifterna påverkar handlingar och högtider i religionerna.
Du kan beskriva flera viktiga tankar, skrifter, handlingar och högtider i varje religion. Du kan utförligt förklara hur viktiga tankar och innehållet i skrifterna påverkar t.ex. handlingar och högtider i religionerna.
Likheter och skillnader
Du visar ännu inte att du kan resonera om några viktiga likheter och någon skillnad mellan religionerna
Du kan resonera i något led om några centrala likheter och någon skillnad mellan religionerna.
Du kan resonera i minst två led om några centrala likheter och några skillnader mellan religionerna.
Du kan resonera i minst två led och flera perspektiv om några centrala likheter och några skillnader mellan religionerna och tar in generella mönster i dina jämförelser.
Samband med samhälleliga förhållanden
Du visar ännu inte att du kan resonera om hur samhälle och religion kan påverka varandra
Du kan på ett enkelt sätt, i ett led, beskriva hur samhälle och religion påverkar varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt, i flera led, diskutera hur samhälle och religioner påverkar varandra.
Du kan på ett välutvecklat sätt,, i flera led och flera perspektiv, diskutera hur samhälle och religioner påverkar varandra.
Skildring av livsfrågor
Du visar ännu inte att du kan ge något exempel på hur religionen kan påverka identiteten
Du beskriver på ett enkelt sätt genom att ge några exempel på hur livet beskrivs i olika situationer och hur människor kan påverkas av sin tro.
Du beskriver på ett utvecklat sätt genom att ge flera exempel på hur livet beskrivs i olika situationer och hur människor kan påverkas av sin tro.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt genom att ge flera exempel på och flera perspektiv på, hur livet beskrivs i olika situationer och hur människor kan påverkas av sin tro.
Information och källor
Du kan ännu inte söka information i angivna källor och ge relevanta argument för att källorna är trovärdiga eller inte.
Du kan söka information i angivna källor och ge relevanta argument för att källorna är trovärdiga eller inte.
Du kan med viss självständighet söka information i flera angivna källor och ge flera relevanta och underbyggda argument för att källorna är trovärdiga eller inte.
Du kan självständigt söka information i flera källor och ge flera relevanta och underbyggda argument för att källorna är trovärdiga eller inte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: