👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-08-12 12:13 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Ett tema inom ämnesområdet Verklighetsuppfattning. Temat handlar om Kroppen, kroppsdelar och dess funktion samt pubertet och hur den inverkar på individen. Temat syftar till att öka elevers kunskaper om människokroppen.
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Kommunikation Vardagsaktiviteter Motorik
Vi kommer att arbeta med kroppen och dess olika funktioner. Du kommer att få lära dig hur din kropp fungerar samt hur du själv kan påverka din hälsa och ditt mående.

Innehåll

Mål för elev:

Huvudsyftet för dig som elever är följande:

Du ska få möjlighet att lära dig mer om:

 • var dina kroppsdelar sitter
 • var dina kroppsdelar har för funktion
 • vad kroppen behöver kroppsdelarna till
 • hur du själv kan hjälpa kroppen att må bra
 • puberteten
 • mer om dina sinnen syn, smak, lukt, känsel och hörsel
 • kroppsspråk

 

Genomförande

Under detta arbetsområde kommer du att få prova på olika aktiviter för att få en bred förståelse för hur viktig din kropp är för just dig. När vi lär oss om kroppen kommer vi att:

 • läsa och titta i böcker
 • gå på studiebesök
 • titta på filmer om kroppen
 • sjunga och göra rörelselekar
 • rita av oss själva
 • Identifiera kroppen framifrån, bakifrån och inuti
 • lära oss mer om vad de olika kroppsdelarna har för funktion
 • arbeta med "vem är jag"
 • jämföra vad som händer med kroppen i olika åldrar och särskilt i puberteten

Bedömning

 När vi pratar om kroppen kan du berätta/teckna eller delta i att:

 • peka på några av de kroppsdelar som vi nämner 

 • visa att du känner igen det vi pratar om genom samtal/tecken/bilder

 • själv eller med stöd berätta eller visa med bildstöd vad några av dina kroppsdelar heter

 • själv eller med stöd berätta eller visa med bildstöd var kroppsdelarna sitter och vad de används till och vad man gör med dem

 • själv eller med stöd prata om/teckna/visa bilder och använda flera ord som har med kroppen och kroppsdelarna att göra 

 • själv eller med stöd prata om/teckna/visa bilder/berätta om vad som händer med kroppen i puberteten 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  7-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  7-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9