Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Skrivande (åk 9)

Skapad 2019-08-12 13:10 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under detta arbetsområde ska ni få fördjupa era kunskaper att skriva noveller, reportage och krönikor.

Innehåll

Syfte:

 • Att utveckla förmåga att skriva olika typer av texter
 • Att träna förmåga att bearbeta egna och andras texter
 • Att träna förmåga att uttrycka sig bra i skriftform 
 • Att träna förmåga att anpassa sin skrivning till syfte och mottagare

Mål:

 • Att bli godkänd på minst två typer av texter: novell, utredande text och krönika. 

Metod:

 • De första lektionerna kommer ni metodiskt i par arbeta i läroboken om de tre olika stilarna: novell, utredande text och krönika. 
 • Lektionsgenomgång om de olika stilarna. 
 • Ni kommer ge feedback och bearbeta varandras texter.

Uppgifter

 • Skriva novell

 • Skriva utredande text

 • Skriva krönika

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska: Skrivande (åk 9)

Svenska

E
C
A
Skriva texter
Förmåga att skriva texter som följer svenska språkets regler för stavning, struktur och ord.
Du skriver på ett sätt som till viss del följer reglerna för språk, stavning, skiljetecken och struktur. Språket och meningsuppbyggnaden är enkelt.
Du skriver på ett bra sätt som följer reglerna för språk, stavning, skiljetecken och struktur. Språket och meningsuppbyggnaden är ganska avancerat.
Du skriver på ett mycket bra sätt som följer reglerna för språk, stavning, skiljetecken och struktur. Språket och meningsuppbyggnaden är avancerat.
Berättande texter
Förmåga att skriva med gestaltande beskrivningar, exempelvis känslor, miljöer, bildspråk.
Dina gestaltande beskrivningar är enkla.
Dina gestaltande beskrivningar är bra och utvecklade.
Dina gestaltande beskrivningar är mycket bra och välutvecklade.
Kombinera text och estetik (reportage)
Förmåga att skriva en utredande text och använda lämpliga bilder som förstärker texten.
Du använder någon/några bilder som till viss del höjer textens innehåll.
Du använder någon/några bilder som förstärker textens innehåll.
Du använder målmedvetet bilder som förstärker hela textens innehåll på ett bra sätt.
Ge omdömen om och bearbeta text
Förmåga att ge feedback till en utredande text och bearbeta egen text efter feedback.
Du gör ett försök till feedback. Du gör ett försök till bearbetning av egen text efter feedback.
Du ger feedback på ett tydligt sätt. Du gör ett försök till bearbetning av egen text efter feedback.
Du ger feedback på ett mycket tydligt sätt. Du bearbetar din text mot mer tydlighet efter feedback på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: