Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2019-08-12 14:05 i Skolbyns skola Hudiksvall
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär, teman, svårighetsgrad och form. Svenska sånger såväl som engelska. Vidare kommer vi att spela olika instrument och börja använda oss av enkel notskrift och tecken samt försöka skapa egen musik.
Grundskola 2 Musik
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär och träna olika sångsätt såsom kanon och växelsång. Ibland sjunger vi på svenska och ibland på engelska. Du får öva att sjunga i stor grupp och mindre grupp. Vi kommer även att prova på olika instrument och spela tillsammans.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att sjunga sånger av olika karaktär och form där du får använda och utveckla din röst och även utveckla tillit till din egen sångförmåga. Vidare fortsätter vi att spela på melodiinstrument och rytminstrument.

Bedömning - vad och hur

VAD bedöms ? Din förmåga att;
* att deltaga i olika sångaktiviteter
* att deltaga i enkel stämsång, exvis kanon
* att deltaga i instrumentspel
* att använda dig av dina musikkunskaper, exvis att praktisera enkel notskrift
* att musicera tillsammans med andra

HUR bedöms detta ? Genom att du visar att;
* du  sjunger sånger tillsammans med andra
* du sjunger i olika grupperingar och sångformer
* du försöker spela på olika instrument tillsammans med andra
* du använder dej av dina musikkunskaper praktiskt i sång och spel
* du försöker musicera tillsammans andra, även ämnesövergripande t ex musik-bild.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få sjunga unison (enstämmig) sång, kanon, växelsång av olika karaktär och svårighetsgrad i stor grupp och mindre grupp. Sånger på svenska och sånger på engelska. Vi kommer träna att visa använda kroppen och instrument vid lyssnande av olika låtar. Även på bildlektioner kommer vi att lyssna på låtar och visa våra tankar och känslor via bilden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Tullbroområdets Bedömningsmatriser för Musik åk 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltager i de olika röstövningarna.
Du deltager aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Spel/Instrument
Du provar på att spela på olika instrument.
Du tränar att spela på olika instrument och du gör ditt bästa utifrån instruktionerna.
Du förstår instruktioner och du spelar på olika instrument, kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller melodislinga.
Du kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller enkel melodi på valfritt instrument . Du kan även lyssna på ditt spel och reflektera över det.
Musiklyssning/Analys/Kommunikation
Du försöker att lyssna koncentrerat till musik.
Du kan lyssna till ett musikstycke och prata, samtala om det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med egna ord beskriva det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med hjälp av musiktermer beskriva musikens känslor och innehåll.
Musikskapande
Du försöker att hitta idéer kring en text eller en bild.
Du försöker att hitta ljud, spel eller sångidéer till en text eller en bild.
Du försöker omsätta dina eller andras ídeer med hjälp av ljud, sång, spel eller rörelse.
Du försöker tillsammans med andra omsätta era musikaliska idéer med hjälp av ljud, sång, spel el rörelser och använda dej av musiktermer, ”musikspråket”.
Rörelse/Dans
Du deltager ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker deltaga i dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Teori
Du lyssnar och tar till dig olika musiktermer.
Du förstår vad några musikord betyder, innebär och försöker att använda dig av dessa i olika musiksammanhang
Du förstår de musiktermerna vi tagit upp och du använder dig av dem. Du känner till de vanligaste instrumenten.
Du förstår några musiktermer, vet att det finns noter och hur man skall använda dem. Du vet också hur de vanligaste instrumenten ser ut och hur de låter.
Gestaltning/Framförande
Du försöker framföra små musikstycken, sånger eller gestaltar en musikuppgift tillsammans med andra.
Du deltager i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer även med egna idéer.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer också med egna idéer och visar på ansvar i ditt samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: