Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Människan och världen F-1

Skapad 2019-08-12 14:07 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett temaarbete
Grundskola F – 1 Samhällskunskap Geografi Svenska
I detta tema får du lära dig mera om vår omvärld. Vart och hur bor vi? Hur ser det ut i olika delar av världen? Hur använder vi oss av naturens resurser? Du får också veta mera om vad en karta är och hur den är uppbyggd.

Innehåll

Undervisning

V. 38 är det dags för upptakt i läsårets första tema som vi valt att kalla "Människan och jorden".

Upptakten sker i åldersblandade grupper, åk F-1, där vi parvis berättar för varandra hur vi tar oss från vårt hem till skolan. Därefter får alla rita sin väg till skolan på ett A3. Nu gälla det att klura på hur jag ska rita för att andra ska förstå hur min väg ser ut. 

Efter upptakten kommer vi att arbeta vidare med hur en karta ser ut och är uppbyggd. Vart någonstans finns vi i Universum/Jorden/Europa/Sverige/Skara? Hur bor vi? Hur bor andra? Ser levnadsvillkoren lika ut överallt?

Hur ser närmiljön ut och ser det likadant ut överallt? Hur använder vi oss av naturens resurser?

Redovisningen är planerad till tisdagen den 22/10.

 

Under temat kommer du att få visa på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp som är kopplade till temat som t ex. karta, stad och naturresurser. (begreppslig förmåga)
 • lyssna och ta till dig fakta genom grupparbete, föreläsningar, filmer, diskussioner och upplevelser. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara vanliga saker i vår vardag. (analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring frågor som uppkommer i temaområdet. (kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig och redovisa dina kunskaper. (metakognitiv förmåga)
 

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: