Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid år 3 H19 Byskolan

Skapad 2019-08-12 14:07 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Hur levde människor under forntiden jämfört med idag? Hur såg samhället ut?
Grundskola 3 Historia SO (år 1-3) Svenska Bild Teknik
Vi ska arbeta med Nordens historia under istid, stenålder, bronsålder och järnålder. Du kommer att använda ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om tiderna.Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Mål

 

 • förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder 
 • redovisa hur människor levde i någon av tidsepokerna
 • berätta hur vi kan se spår från forntiden  
 • delta i samtal kring området
 • förklara tidsbegreppen t.ex Istid, stenålder, bronsålder, järnålder

 

 

Arbetsformer

 • skapa tidslinjer
 • skriva ner och dokumentera människans utveckling i de olika tidsepokerna på arbetsblad
 • olika former av bildframställning
 • samla fakta från texter och film
 • användningen av olika material har förändrats under tid
 • diskutera och prata kring ämnesområdet i klass och i mindre grupper
 • arbeta enskilt, parvis, grupp

 

Bedömning sker enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Hi Sv Tk Bl SO
Forntiden år 3 Byskolan HT19

Med stöd
--->
Självständigt
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och vad som symboliserar dem.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Istid, Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern och nutid.
Jag kan namnge tidsepokerna, Istid, Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern och nutid.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Istid, Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern och nutid samt berätta om vad de symboliserar.
redovisar med röd tråd en faktatext om hur människor levde, jagade, bodde under de olika tidsepokerna.
Jag behöver stöd för att redovisa med röd tråd en faktatext om hur människor levde, jagade, bodde under de olika tidsepokerna.
Jag kan redovisa med en faktatext om hur människor levde, jagade, bodde under de olika tidsepokerna.
Jag kan med god säkerhet redovisa med röd tråd en faktatext om hur människor levde, jagade, bodde under de olika tidsepokerna.
3. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden i vår natur.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden.
Jag kan berätta om några spår som vi kan se från forntiden.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden och förklara hur de har bildats.
Skriva faktatext
Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att hitta fakta och bilda meningar.
Jag kan skriva enkel faktatext med hela meningar.
Jag kan skriva faktatext med beskrivningar och detaljer.
Teknik
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur några föremål eller tekniska system har förändrats över tid.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur några föremål eller tekniska system har förändrats över tid.
Eleven kan välutvecklade resonemang kring hur några föremål eller tekniska system har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: