Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid med Babblarna

Skapad 2019-08-12 14:51 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
Med Babblarna som medforskare kommer vi tillsammans med barnen utforska världen runt omkring oss med extra fokus på en hållbar framtid.

Innehåll

Beskrivning av projektet:

Eftersom vi tidigare har observerat ett intresse för Babblarna i barngruppen kommer vi den här terminen utgå från dessa figurer. Babblarna kommer helt enkelt bli våra medforskare i verksamheten.

Hållbar framtid är en högaktuell fråga, både för vår förskola och vår närmiljö men inte minst för hela mänskligheten. Hur lägger vi grunden för att skapa medvetna vuxna världsmedborgare? På barnens nivå utgår vi från barnens intressen och tidigare erfarenheter för att väcka tankar kring naturen, källsortering, hälsa och rörelse samt kamratskap och allas lika värde.

Vår utmaning blir att tillsammans skapa en lärmiljö så att barnens naturliga upptäckarglädje och kunskapsinhämtning får utrymme.

Syfte:

Att barnen tillsammans några bekanta figurer ska få leka och upptäcka världen runt omkring sig och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Aktiviteter:

Genom att följa verksamhetens struktur, förskolans deltagande i Skolverkets satsning Läslyftet, vår inriktning mot hållbar framtid och barnens intressen kommer vi att tillsammans med Babblarna leka, uppleva, utforska, vara i vår närmiljö, delta i experiment samt skapa, bygga och konstruera i olika material. 

Uppföljning:

Vid avdelningsreflektionerna då vi arbetar utifrån vår reflektionsmall, på våra kompetensutvecklingsdagar samt i arbetet med Läslyftet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: