Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 8C HT2019

Skapad 2019-08-12 14:55 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Kemi åk 8 Organisk kemi och biokemi
Grundskola 8 Kemi
I denna kurs lär vi oss om kolatomen och hur den fungerar som byggsten i många olika molekyler. Vi lär oss också om livets kemi - hur kolhydrater, fett, proteiner, DNA och vitaminer är uppbyggda

Innehåll

 

 

 

Vecka

Arbetsområde

Lektionsaktivitet

Läs-läxa Spektrum Kemi

Läs-läxa Spektrum Kemi Light

      34

Organisk kemi och oorganiskt kol

 

 

Ti: Presentation organkemins stamträd, bokutdelning, grovplanering med mål och betygskriterier, Intro oorganiskt kol (film)

To: Modellbygge, intro till fossila bränslen

 

156 - 168

Repetition s. 391

100 - 107

Repetition s.246

35

Organisk kemi - alkaner

Ti: Rep kolväte, Arbetsblad

   

36

Alkoholer och organiska syror

 

Ti: Alkoholer, organiska syror och estrar

To: Laboration alkoholer, (s.491 Spektrum lärarhandledning) 

169 - 179

 

108 - 112

37

 

 

To: Digiexam 1

244-256

153 – 159

38

Oorganiskt kol

 

Ti:  

251-256

 157 - 159

39

Kolets Kretslopp och förbränning

Ti: Kolets kretslopp

 

257 - 265

 

160 - 164

 

40

 

Ti: Förbränning

To: Digiexam 2

 266-271

 165-167

41

 

Ti Intro livets kemi, Föreläsning Kolhydrater, Titta på olika sockerarter, fetter

To Laboration Trommers Prov

145-147

186 – 196

 

92-93

118 – 123

 

42

 

Livets kemi

 

To: Proteiner, enzymer

197-207

 

124-129

 

43

Livets kemi

Ti: Enzymer

ToDNA, Vitamin och mineral (Film)

208 – 211

 

130 – 131

 

 
 

 

 

 

Uppgifter

  • Laboration Trommers Prov

  • Laboration Trommers Prov

  • Laboration alkoholer

Matriser

Ke
Kemi 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lab3
Analysera resultat
Du diskuterar de olika alkoholernas egenskaper
Du ser någon likhet / skillnad mellan alkoholerna sinsemellan
Du ser flera likheter / skillnader mellan alkoholerna. Du kopplar alkoholernas egenskaper till deras kemiska strukturer.
Lab5
dokumentera resultat
Du gör en enkel labrapport. -De flesta rubriker finns med. -Majoriteten av resultaten är redovisade
Du gör en utvecklad labrapport. -Alla rubriker finns med. -Alla resultat är redovisade i tabellform
Du gör en välutvecklad labrapport -Alla rubriker finns med och är välutvecklade -Rapporten är tydligt skriven och lätt att läsa -Alla resultat är tydligt redovisade i tabellform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: