Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska med bokstäverna H, P, Ö, F samt Y, G, B och J

Skapad 2019-08-12 14:57 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Under dessa veckor kommer vi arbeta med hur vi använder dessa bokstäver i tal och skrift.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer arbeta med bokstäverna H, P, Ö, F samt Y, G, B, och J. Vi kommer arbeta med hur bokstavljudet (fonemet) och bokstavstecknet (grafemet) hör ihop. När vi arbetar med bokstaven G kommer vi även arbeta med att G även kan låta som J i vissa ord. Vi kommer fortsätta att arbeta med sammansatta ord, hur vi skapar ett nytt ord genom att sätta samman ord. Vi kommer arbeta med ordbilderna "mig", "dig" och "sig" samt med ord som börjar på konsonanterna pl-, pr-, sp-, gr- och gl. Singular är ental och plural är flertal och nu ska vi träna på hur vi arbetar med pluralformer som -er, -or och -ar, tex ödla-ödlor. Vi kommer även arbeta med verb och hur man lägger till ändelsen -er för att verbet ska ändras till nutid (presens), t ex springa- springer. Vi kommer fortsätta skriva meningar och träna på att använda stor bokstav och punkt, samt hur man ändrar en mening till en fråga och då lägger till frågetecken.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll - Hur?

För att nå kunskapskraven kommer vi arbeta både i grupp och enskilt.

Vi kommer arbeta med muntliga övningar, stenciler, arbetsboken "Den magiska kulan" och Bornholmsövningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
LPP Svenska samt bokstäverna H, P, Ö, F samt Y, G, B och J.

Behöver träna mer
Uppnår målet
Kunna koppla ihop ljud och namn till bokstäverna H, P, Ö, F samt Y, G, B och J.
Jag kan säga vad bokstäverna heter och hur de låter. Dubbla ljud för Ö och Y.
Kunna forma bokstäverna H, P, Ö, F samt Y, G, B och J.
Jag kan skriva bokstäverna H, P, Ö, F samt Y, G, B och J (versaler och gemener).
Jag kan läsa ljudstridiga ordbilder.
T.ex. mig, dig och sig.
Jag kan läsa ord som börjar på konsonantkluster.
T ex: pl- plast, platt pr- prata, prins sp- spindel, spade gr- gran, gröna gl- glass, glas
Jag kan ändra ord från singular till plural.
T.ex. ödla --> ödlor, sko --> skor
Jag kan ändra ändelsen på verb från grundform till presens.
T ex: Spinga- springer Äta - äter Gå- går
Jag kan ändra en mening till en fråga och använder då stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt.
T ex: Stina springer till skolan. Springer Stina till skolan?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: