Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Ht-19, Den magiska kulan

Skapad 2019-08-12 15:15 i Svanberga skola Norrtälje
Den magiska kulan - HT 18
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Under hösten ska du få arbeta med att både lära dig ljuden på alla bokstäver, skriva dem fint och sätta ihop dem till ord så att du blir en superläsare. Lycka till!

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 34-51. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 1

 • Oo
 • Hör du o?
 • Vad hör du o?
 • ordbilden och
 • läsriktning
 • rimord

Kapitel 2

 • M
 • ordbilden ser
 • Hur många ljud hör du?

Kapitel 3

 • Aa
 • ordbilderna är, var
 • fråga ?

Kapitel 4

 • Ss
 • ordbilderna en, ett

Repetition

Kapitel 5

 • Rr
 • ordbilderna här, det
 • Vilket är ordet? Omkastade bokstäver

Kapitel 6

 • Ll
 • ordbilderna du och den

Kapitel 7

 • Ee
 • ordbilderna du och den

Kapitel 8

 • Nn
 • ordbilden har
 • kommatecken ,
 • stor bokstav i början på namn

Repetition

Kapitel 9

 • Ii
 • ordbilderna kan och inte

Kapitel 10

 • Tt
 • ordbilderna han, hon

Kapitel 11

 • Vv
 • ordbilderna ja, nej, en

Kapitel 12

 • Dd
 • -et
 • Mellanrum mellan orden

Repetition

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Den magiska kulan.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Den magiska kulan - kapitel 1-4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver - vad de heter och hur de låter
Oo, Mm, Aa, Ss
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Forma bokstäver
Oo, Mm, Aa, Ss
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ordbilder
hej, jag, och, ser, är, var, en, ett
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Jag tycker...
Jag tycker att kapitel 1-4 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 1-4 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 1-4 har varit väldigt lätt.

Sv SvA
Den magiska kulan - kapitel 5-8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver - vad de heter och hur de låter
Rr, Ll, Ee, Nn
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Forma bokstäver
Rr, Ll, Ee, Nn
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ordbilder
här, det, vi, du, den, har
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 5-8 har varit väldigt lätt.

Sv SvA
Den magiska kulan - kapitel 9-12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver - vad de heter och hur de låter
Ii, Tt, Dd, Vv
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Forma bokstäver
Ii, Tt, Dd, Vv
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ordbilder
kan, inte, han, hon, ja, nej
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 9-12 har varit väldigt lätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: