Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2019-08-12 15:25 i Skolbyns skola Hudiksvall
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att börja hösten med att lära oss om de vanligaste djuren på våra bondgårdar.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska kunna

- känna igen djur som är vanliga på bondgårdar. Ko, häst, gris, får, höna, get, hund och katt. 

- veta vad mammorna, papporna och ungarna kallas.

- berätta något om hur dessa djur lever.

- berätta vilken nytta människorna har av djuren. Till exempel vad vi kan göra med kossans mjölk eller hur hästar kan arbeta på en gård.

- skriva en liten faktatext om ett djur.

Bedömning

Jag kommer att bedöma att du 

- är aktiv på lektionerna och deltar i alla moment.

- kan använda de ord du får lära dig på lektionerna för att beskriva djuren på ett tydligt sätt. Till exempel värpa, ruva, idissla, tryne, bräka.

- skriver och ritar tydligt så att det är lätt att förstå vad du menar.

Undervisning

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: