Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det sociala samspelet Ht-19

Skapad 2019-08-12 15:54 i Knekten förskola Flen
Förskola
Under augusti och september kommer vårt fokus på lärandet vara det sociala samspelet, hur är vi mot varandra, vad har vi för rutiner, hur hanterar vi vårt material med mera men även se vad våra barn på Hallonet intresserar sig av.

Innehåll

Varför vi valt detta innehåll.

En ny termin har precis startat, vilket medföljer att förändringar i barngruppen sker, några barn har gått vidare till andra avdelningar och nya barn börjar på förskolan. Detta innebär att nya konstellationer kommer ske och det gäller då att stötta barnen att hitta sin roll i gruppen på ett lekfullt och stöttande arbetssätt. Vi behöver även skapa en tillit till varandra vilket kan ta tid att skapa tillsammans.

En annan viktig del för att skapa en trygg miljö för barnen är att vi har en tydlig struktur, det vill säga goda rutiner för hur dagen kommer se ut. 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva.

 • Vi vill att varje barn ska få känna sig sedd.
 • Vi vill att varje barn ska känna sig trygg med kamrater och pedagoger.
 • Vi vill att varje barn ska få chansen att lära på ett lekfullt sätt. 

 

Hur vill vi arbeta för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande.

 • Arbete i mindre grupper
 • Namnlekar -för att alla barn ska lära sig uttala sitt egna namn samt sina kamraters namn.
 • Olika lekar för att våga synas och samtala
 • Närvarande pedagoger i den fria leken
 • Tydliga rutiner.

 

För vem och hur ska arbetet dokumenteras

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.

- Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 

Utvärdering/uppföljning.

En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan barn och pedagoger.

Hur gick det? Hur fortsätter vi? Finns det något särskilt vi vill arbeta vidare med? Uppnåddes målen?

Uppgifter

 • Namnsång

 • Lek: Gubben i lådan

 • Måla

 • Utflykter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: