Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linnétema år 3

Skapad 2019-08-12 16:57 i Västra skolan Hudiksvall
NO-arbete om Linné och några vanliga svenska växter.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi startar höstens NO-arbete med att lära oss om Linné och några vanliga svenska växter.

Innehåll

Elevdel

Vi lär oss fakta om Linné genom att "greja" (samtala kring en Power Point) om Linné och hans liv och arbete. Vi går ut i närmiljön och undersöker blommor så som Linné säkert skulle ha gjort. Vi tittar på hur man kan dela in växter och djur i grupper. Vi plockar och pressar några vanliga svenska växter som blir starten på ett herbarium. Vi lär oss växtens delar och om pollinering.  Barnen ska lära sig namnen på några vanliga växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas. Även bildämnet kommer att beröra ämnet med olika bildframställningstekniker med hjälp av olika växter.

Konkreta mål

Målet med temat är :

 • Att lära sig vem Linné var och vilken betydelse han har haft för kunskapen om växter
 • Eleven ska få skriva fakta om Linné samt kunna återberätta lite fakta om honom
 • Att lära sig växtens delar och om pollinering
 • Eleven ska få rita en växts olika delar samt skriva fakta om pollinering och kunna återberätta detta efter temat. Eleven ska muntligt kunna göra en enkel redogöring för hur växter fortplantar sig.
 • Att lära sig några vanliga växter i närmiljön
 • Eleven skall efter temat kunna namnge de växter vi har arbetat med samt veta var de växer.
 • Att lära sig om hur växter och djur kan grupperas.

 

Bedömning

 • Vi bedömer hur väl du kan återberätta fakta om Linné, olika växter och om växters fortplantning
 • Vi bedömer hur du arbetar med ditt herbarium

Undervisning

 • Vi diskuterar kring en PPT om Linné och läraren läser böcker om Blomsterkungen.
 • Vi går ut i naturen och plockar olika växter som vi sedan pressar 
 • Vi sätter fast växterna på ett blad där vi också skriver lite fakta om växten.
 • Vi pratar och skriver fakta om pollinering.
 • Vi målar växter på olika sätt med olika metoder

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet. Klicka på "Koppla" här nedan och skrolla ner till centralt innehåll i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: