Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering av djur och enkla näringskedjor

Skapad 2019-08-12 17:05 i Västra skolan Hudiksvall
Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns í Sverige. Vi kommer att träna på vilka egenskaper som bestämmer att ett djur kan sorteras som insekt. Du kommer att få göra en jämförelse mellan insekter och andra ryggradslösa djur. Du kommer att få beskriva en insekt på egen hand och berätta om den för andra. Under detta tema kommer du också att få lära dig vad en näringskedja är och få se exempel på olika näringskedjor.
Grundskola 3 Biologi
Insekternas värld och enkla näringskedjor. Det finns cirka 25.000 insektsarter i Sverige. Inga djur på jorden har så många arter(sorter) som insekterna.

Innehåll

Ämne: Insekter

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns í Sverige. Vi kommer att träna på vilka egenskaper som bestämmer att ett djur kan sorteras som insekt. Du kommer att få göra en jämförelse mellan insekter och andra ryggradslösa djur. Du kommer att få beskriva en insekt på egen hand och berätta om den för andra.  Under detta tema kommer du också att få lära dig vad en näringskedja är och få se exempel på olika näringskedjor.

Konkreta mål:

Efter avslutat tema ska du kunna:

 • Beskriva en insekts utseende, levnadsvillkor, och egenskaper.
 • Sortera insekter och andra ryggradslösa djur efter deras egenskaper. 
 • Förklara en enkel näringskedja där en insekt ingår.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Muntligt beskriva en insekts utseende, levnadsvillkor, och egenskaper.
 • Sortera insekter och andra ryggradslösa djur efter deras egenskaper 
 • Förklara en enkel näringskedja där en insekt ingår.

Undervisning:

För att du ska kunna lära dig det här kommer vi att:

 • Läsa faktataxter om insekter och näringskedjor.
 • Titta på faktafilmer.
 • Berätta och beskriva om våra insekter i små grupper.
 • Göra samarbetsövningar där vi sorterar och jämför olika ryggradslösa djur (med hjälp av ett bestämningsschema).
 • Gå ut för att hitta insekter och sedan sortera dem efter olika egenskaper.
 • Diskutera och rita egna näringskedjor där insekter ingår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: