Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 3

Skapad 2019-08-12 17:34 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematiken arbetar du mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi pratar mycket matte.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • addition och subtraktion - strategier, se samband talområdet 0-1000
 • addition och subtraktion - strategier, uppställning talområdet 0-100
 • likheter, =
 • problemlösning - rita, pröva, tabeller, mönster
 • geometriska objekt: rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot. Sträcka och linje.
 • omkrets
 • förstora och förminska
 • tidsskillnad - hela timmar
 • klockan - tjugo i, tjugo över, fem i halv och fem över halv
 • talet tusen
 • längd - uppskatta och mäta, meter
 • tabeller och diagram
 • multiplikation 
 • division - se samband
 • räknare
 • addition och subtraktion, uppställning med växling
 • tal i bråkform, del av antal
 • symmetri
 • omkrets
 • tid - uppskatta och jämföra, sekund, minut, timme
 • tidsskillnad - halva timmar, minuter
 • digital tid
 • vikt - uppskatta, jämföra, gram, kilogram
 • volym - uppskatta, jämföra och mäta liter, deciliter
 • avrundning
 • välja räknesätt
 • temperatur

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar och samtal kring matematik
 • enskilt, med en kompis eller i grupp (EPA)
 • med laborativt material, spel, ipad eller chromebook
 • färdighetsträning både muntligt och skriftligt
 • matematikbok
 • arbetsblad

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • aktivt deltagande i undervisningen
 • diagnoser
 • samtal
 • laborationer 
 • gruppövningar

 

Bedömningen görs i matrisen taluppfattning ht åk 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: