Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

von Bahrs exempelplanering "Kust & Hav"

Skapad 2019-08-12 19:32 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi
Vatten är en förutsättning för allt liv. Det här avsnittet handlar om livet i havet. Vad döljer sig egentligen under ytan?

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Du ska lära dig hur människan behöver och påverkar haven.
 • Du ska lära dig om djur och växters liv i havet.
 • Du ska lära dig skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

 

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • Du ska utveckla förmågan att ta ställning i frågor om ekologisk hållbarhet.
 • Du ska utveckla förmågan att använda biologins begrepp, tex artrik och näringskedja.

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Du ska få läsa texter om havet, djur och växter i och vid haven och hur de samspelar.
 • Du ska få skriva om det du lär dig. Både i text och punktform.
 • Du ska få bilder på djur som du ska skriva om.
 • Du ska få se filmer om havet.
 • Du ska få diskutera och resonera med andra elever.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 • Skriva om det du lärt dig.
 • Berätta om det du kan.
 • Svara på frågor skriftligt.

 

Det här ska du kunna

 • Begreppen; artrikedom, saltvatten, sötvatten, bräckt vatten, koloni, kamouflage.
 • Beskriva en näringskedja i havet.
 • Känna igen några djur, fåglar och växter vid havet.
 • Veta skillnader mellan Östersjön och Medelhavet, salthalt, artrikedom och ljusinsläpp.
 • Berätta tre sätt som människan förstör haven på och vad det kan leda till.
 • Berätta om varför människan är beroende av haven.

 

Arbetsmaterial

 • Koll på NO 5

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: