Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Levande Verksamhetsplan Sagoskogen 2019

Skapad 2019-08-12 20:01 i Valås förskola Mölndals Stad
Förskola
Årets saga är Björn Rørviks böcker om Bockarna Bruse. Med hjälp utav sagan tar vi oss an läroplanens olika mål

Innehåll

Projekt/Tema:  

Bockarna Bruse

 

 

Varför väljer vi detta projekt/tema:

En årslång saga som grund för lärandet är en beprövad metod i Mölndals Stads Litteraturprofilerade förskolor. I egenskap av diplomerad Litteraturförskola är sagan ett hjälpmedel för att arbeta mot läroplanens olika mål.

 

Barns delaktighet/inflytande: 

• Hur fångar vi upp barnens intressen, tankar och frågor?
 

Under augustimånad arbetar vi mycket med vår grupp och att lära känna varandra. Inför terminsstarten har

v11 nya barn i gruppen och vi observerar barnens lek och och är delaktiga i barnens lekar och samtal för att

skapa oss en bild av var och en av barnens intressen och tankar. Utefter dessa observationer planerar vi

verksamhetens innehåll och aktiviteter. 

 

 

Mål utifrån läroplanen

• Vilket/vilka områdesmål väljer vi?
• Hur integrerar vi de olika områdesmålen från läroplanen i projektet/temat?
• Kan vi koppla någon litteratur till vårt område, hur?

 

Gemensamt på Valås Förskola har vi under läsåret 2019/2020 valt att arbeta utefter målet: 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga” med hjälpa av leken och fantasin utmanar vi barnens lärande och tar oss an läroplanens olika målområden. 

 

Vi finner stöd för vårt arbete bl.a i Marie Erikssons bok Barnbokens magi - lärande samspel i sagans värld samt i boken om Bockarna Bruse i förskolan (Elisabeth Berggren & Sandra Söderlund)

 

Utifrån barnens intressen tar vi oss an läroplanens olika mål med hjälp av handdockor och dramatiseringar. Vår egna erfarenhet och genom erfarenhetsutbyte med andra litteraturförskolor via stadens Litteraturnätverk har visat att handdockor som pedagogiskt redskap hjälper barnen att öka sitt intresse för den planerade undervisningen, det hjälper även barnen att minnas och använda sig utav sina nya erfarenheter i bl.a leken. 

 

Undervisning i projektet/temat:

• Vad vill vi att barnen ska få med sig för erfarenheter/lärdomar?
• Vilka möten vill vi att barnen ska få erfara?
• Hur utmanar vi barnens lärprocesser?

 

Med hjälp av handdockor och verkliga figurer från sagan möter vi barnen i fantasin och sagans värld. Genom att vi pedagoger dramatiserar för och tillsammans med barnen ger vi dem en naturlig väg in i fantasins värld. Vi vill att barnen ska ta med sig sina erfarenheter in i sin lek med sina kamrater. Genom observation och samtal med barnen tillför vi material och bygger vidare på våra egna dramatiseringar utifrån barnens tankar, intressen och behov. 

 

 

Process-som vi synliggör och dokumenterar kontinuerligt genom hela projektet/temat:

 

Frågeställningar (som vi kan luta oss mot för att synliggöra processen):

• Hur har vi arbetat mot våra områdesmål?
• Hur har barnens tankar och frågor tagits tillvara i projektet?
• Vilka lärprocesser har barnen varit involverade i?

 

 

Lärande/Vad har hänt?

• Vad har hänt i barnens lärande genom vår undervisning i projektet/temat?
• Vad uttrycker barnen?
• Vad har hänt i vårt eget lärande-vad har jag lärt mig? Vad kan jag göra annorlunda nästa gång?
• Vilket blir nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: