Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva år 1 Ht 2019 Vt 2020

Skapad 2019-08-12 22:27 i Ljungbyskolan Falkenberg
Skriva läsligt för hand. Skriva sig till läsning på I-paden
Grundskola 1 Svenska
Skriva ska vara kul!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • utveckla elevens intresse för skrivprocessen 
 • skapa en positiv känsla kring skrivandet 
 • få eleven att känna glädje inför sina skrivuppgifter
 • ge dem verktygen de behöver för att utveckla sitt skrivande på den nivå de befinner sig

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer ge eleverna formativ feedback medan de är i skrivprocessen. Vilket innebär att vi gör eleverna medvetna om vad de kan förbättra med sin text. Vi kommer även att utföra skolverkets bedömningsstöd för åk 1.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar mot kunskapskraven i år 3 genom att:

 • befästa bokstäverna och sambandet mellan dess namn och ljud
 • stor bokstav och punkt
 • skriva enkla sagor och berättelser med början, handling och slut
 • skriva både analogt och digitalt
 • låta eleverna komplettera sina texter med bilder som stöd
 • reflektera kring och utvärdera sina texter, t ex genom att samtala kring dem tillsammans med en kamrat

 Under åk 1 kommer eleverna att arbeta med alfabetets alla bokstäver. Vi kommer göra detta genom att arbeta med tex en sagoskog med olika djur som vi ska skriva korta presentationer om. Eleverna kommer då att få med delarna jag nämnde ovan. Vi kommer även utgå utifrån ett arbetsschema där de får ta ansvar för sitt eget lärande och befästa de olika bokstäverna på olika sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: