Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns relation till musik

Skapad 2019-08-13 05:51 i Trollakulls förskola Sjöbo
Förskola
Projektbeskrivning för h.t -19 - vt’ 20 Vem deltar: Barn och pedagoger på avdelningen Trollen. Musiken och rytmik skapar intresse och engagemang för barn och människor i alla åldrar. Trollens barn är inget undantag. De har visat ett stort intresse att få utöva musik och rytmik. Barn av olika bakgrund och nationaliteter har i musiken ett gemensamt språk.

Innehåll

Hur ska vi jobba med detta?

 

Genom ett utforskande arbetssätt från grunden:

med ljud där vi kommer att undersöka musikens grundelement och verksamhetsområden. 

I ett breddande utforskande erbjuds barnen musikaliska erfarenheter med olika musikgenrer och kulturella bakgrunder. 

Rytm och rytmik i form av dans och rörelse.  

Sång och instrument.

 

Vad vill vi sträva efter att uppnå?

 

 • Projektet syftar till att utmana barnens nyfikenhet för ljud, musik  och musikalisk konst. 
 • Använda musik och rörelse för att skapa nya uttrycksformer. 
 • Ledsaga barnen och ge möjlighet att reflektera kring sitt eget skapande och konsumerande av musik. Vilka känslor skapar musik? 
 • Göra en kulturell resa i musikens olika genrer och språk. 
 • Ta vara på musiken som kunskapsbärare inom andra ämnen.
 • Utforska sin sångröst enskilt och i olika samkonstallationer.
 • Skapa förutsättningar för att använda musik i kreativt skapande sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: