Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Skapad 2019-08-13 08:51 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer repetera de fyra räknesätten och de matematiska ord och begrepp som hör till. Varför är det bra att veta vad differens är och hur får man fram en produkt, vad är en parentes och i vilken ordning ska jag räkna ut en uppgift?

Innehåll

1. Inledning

Vi ska nu arbeta med de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation samt division. Du kommer att fördjupa dina kunskaper och förståelse för uppställningar. Du kommer även att bekanta dig med prioriteringsregeln samt parenteser.

 

2. Vad?


Du kommer att få lära dig att:

- jämföra tal

- använda begreppen ental, tiotal, hundratal samt tusental

-använda och beskriva begreppen term, summa, differens

-använda och beskriva begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot och uttryck

- göra beräkningar av addition, subtraktion och multiplikation med uppställning

- göra beräkningar med division

- lösa uppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln

 

 

3. Hur?

I vår undervisning kommer vi att ha:

-genomgångar

-gruppuppgifter

-eget arbete

-spel

-diskussioner

 

4. Varför?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättning att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och tolka data. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjligheter att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Se centralt innehåll, läroplansmål, kunskapskrav samt syfte längst ner!

5. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-jämföra tal

-använda begreppen ental, tiotal, hundratal samt tusental 

-använda och beskriva begreppen term, summa, differens

-använda och beskriva begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot och uttryck

-göra beräkningar av addition, subtraktion samt multiplikation med uppställning

-göra enklare beräkningar med division

-lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln

-ta ansvar för dina studier

6. Ämnesspecifika ord:

Ental, tiotal, hundratal, tusental
term, summa, differens, uttryck
faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, uttryck
addition, subtraktion, multiplikation, division

 

7. Tillämpningsuppgift:

I slutet av detta arbetsområde kommer du att få göra ett test där du, förutom muntligt under lektionerna, skriftligt får möjlighet att visa på dina kunskaper inom området de fyra räknesätten och prioriteringsregeln.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: