Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion/Uppstart

Skapad 2019-08-13 09:32 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
"Det underbara ägget" Utforskande, Nyfikenhet, lust att leka och lära tillsammans.

Innehåll

Under vår introduktion/uppstart på Trollsländan kommer vi att välkomna barnen till inspirerande lärmiljöer som inbjuder barnen att utforska, skapa, lära och leka tillsammans med fokus på att utveckla våra "kompis" relationer.

 

 Målsättning;

Att varje barn ges förutsättningar att aktivt delta i förskolans utbildning, samarbeta och får möjligheter att utveckla förmågan att kommunicera på olika sätt.

 Planerade erbjudanden;

Vi kommer genom "Draken Berta" och "den modiga prinsessan" att erbjuda möjligheter för barnen att experimentera och samt musicera med fokus på att samarbeta med varandra. Barnen kommer att erbjudas möjligheter att ställa hypoteser kring "det underbara ägget" samt att möta olika sinnliga experimentera med draken Berta att kommunicera kring samt utforska ljud och musikinstrument.

Barnen kommer även att få möta en mängd litteratur där de uppmuntras att tänka och kommunicera i olika sammanhang.

Syfte; Vårt syfte är att varje barn ska känna sig trygga och välkomnade till förskolan. Varje barn ska få möjligheter att kommunicera, inkluderas och vara kreativa för att skapa en demokratiska arena där samtliga barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas och känna gemenskap i gruppen.

Lärmiljöer; Vi kommer att forma våra miljöer efterhand med inspiration från barnen och tillsammans med barnen.

Just nu riktar vi blicken mot vår "sagoskog" för att skapa nyfikenhet och intresse för kommunikation samt att bygga en "musikmiljö" för att skapa möjligheter för barnen att kommunicera genom sång, musik och dans. Vi kommer även att utmana våra övriga miljöer genom att tillföra material som bidrar till barnens utforskande, ex experiment, munmotorik och skapande.

Dokumentation; Vi dokumenterar genom bilder, på unikum , vår dokumentationsvägg och på vårt bildspel.

Observationsfrågor;  Hur kommunicerar barnen? Vad utforskar barnen? Hur möter barnen våra miljöer?

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: