👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, åk 3, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och Migration

Skapad 2019-08-13 09:38 i Ångelstaskolan Uppsala
Vi lär oss vad deklarationen om mänskliga rättigheter är och vad det står i vissa delar av Barnkonventionen. Vi lär oss om hur livet kan se ut för barn i olika delar av världen och vad det kan bero på samt hur levnadsvillkoren kan förbättras. Vi samtalar även om olika anledningar till migration.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Om migration, mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Innehåll

Mål

 Du ska:

- känna till deklarationen för mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

- få förståelse för att barn i olika delar av världen har olika livsvillkor och vad det kan bero på.

- kunna komma med enklare förslag på vad man skulle kunna göra för att förbättra livet för barn som har det svårt.

- veta vad migration är och känna till några anledningar till vad migration kan bero på.

- känna till orsaker till migration förr och nu.

- veta vad ord som t.ex. migration, emigrera och flykting betyder.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att titta på filmer som handlar om FN, Unicef, barnkonventionen och barns levnadssituation i olika länder.

Vi kommer att ha genomgångar, diskutera, läsa och skriva.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 -känna till deklarationen för mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

- ha förståelse för att barn i olika delar av världen har olika livsvillkor och vad det kan bero på.

- kunna komma med enklare förslag på vad man skulle kunna göra för att förbättra livet för barn som har det svårt.

- veta vad migration är och känna till några anledningar till vad migration kan bero på.

- känna till orsaker till migration förr och nu.

- veta vad ord som t.ex. migration, emigrera och flykting betyder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3