Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringen för F-3 läsår 2019-2020

Skapad 2019-08-13 09:43 i Modersmålsskolan Helsingborg
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev ges förutsättningar att utveckla sin förmågor.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under läsåret 2019-2020 ska vi jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska. Vi ska jobba med nya ord, synonymer, motsatser, korta meningar och enkla texter på arabiska. Vi ska träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning. Vi ska berätta i grupp och lyssna på varandra, reflektera över högtider och traditioner. Vi ska översätta arabiska ord till svenska.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att :

 • Utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig.
 • Forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord.
 • Läsa enkla ord,  bygga på till enkla meningar, skriva små texter.
 • Beskriv en bild med enkla meningar och läsa enkla böcker .

Mål:

 • Lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen.
 • Berätta om sin vardag, egna intressen och en händelsedelta i en diskussion i ett känt ämne, t.ex. kropp hälsa, mat och sport.
 • Bekanta sig med bokstäver och kunna ljuda ihop bokstavskombinationer, hela ord och att kunna förstå meningarnas innehåll i texter.
 • Lära sig skriva bokstäver, ord och meningar.
 • Läsa texter för barn i form av bildböcker, sagor, rim, ramsor och gåtor
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.
 • Att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från språkområdet.

Arbetssätt:

 • Att skriva och även att känna igen bokstäverna samt att läsa och förstå.
 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.
 • Att lyssna och förstå t.ex.när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Formulera dina tankar i tal och skrift.
 • Återberätta en text du har läst.
 • Skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  enkla grammatiska regler
 • Lämna in läxorna i tid.
 • Lyssna på genomgångarna, även visa att man är aktiv och förstår.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: