Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA-verksamhet, Inflytande och delaktighet 2019-2020

Skapad 2019-08-13 10:08 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Inflytande och delaktighet - Demokrati, delaktighet och goda relationer är en självklarhet och olikheter ska ses som en tillgång.

Innehåll

Var är vi? Var ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

Systematiskt kvalitetsarbete, Inflytande och delaktighet 2019-2020

VAD? (Var är vi?)

1. Vi har sett i målredovisning att vi saknar dokumentation på målområdet Inflytande och delaktighet

 

Mål - Vi tar barns tankar på allvar!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation (Lpfö -18)

Alla barn ska trivas hos oss och få göra framsteg.

Alla vuxna ska lyssna på barnen och vara närvarande i samtalet.

Alla barn ska delta i lek och känna sig som en del i gruppen.

Alla barn ska ha inflytande för att kunna påverka sin dag.

 

VART? Nuläge och målbild

Målbild för arbetet beskrivs utifrån mål och ”Kärnämnen i förskolan” (Bruce, Riddersporre):
– Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnens ska uppvisa efter genomförd process?
– Vilken ny förmåga/kapacitet förväntar vi oss att verksamheten ska uppvisa efter genomförd process?

 

HUR?

4. Kompetensbehov –

 

5. Tillvägagångssätt –

 

Hur fördjupar och förfinar vi våra professionella färdigheter, utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, så att barnen får nya erfarenheter av lärande?

 

RESULTAT

6. Delutvärdering– Vilket förändrat kunnande uppvisar barnen nu i den verksamhet de befinner sig i? Behöver vi förändra något i vårt tillvägagångssätt?

 

7. Resultat, analys, slutsatser – Vilken effekt har vårt agerande haft på våra barns resultat?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: