Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love (Wings) Eng År 9

Skapad 2019-08-13 10:23 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
In the section about love in Wings 9 you will read, hear, talk and write about love in different ways and about different kinds of love. This section is about falling in love, love in films and books. You will get to read love poetry and lots more.

Innehåll

Innehåll

Förmågor i fokus 

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. 

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • att utöka ditt ordförråd inom ämnet kärlek.
 • läsa olika typer av texter
 • diskutera faktorer som påverkar våra val och diskutera kärleksproblem
 • att läsa och skriva kärlekspoesi
 • lyssna på musik kopplad till kärlek och göra hörförståelseuppgifter
 • skriva om kärleksproblem och ge tips hur man kan lösa dessa

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

 • använda ord som hör till området och som återfinns i texterna i planeringen
 • läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • samtala och diskutera om kärlek i t.ex. film, böcker, musik
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift

 

Så här får du visa dina kunskaper:
Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom både muntliga och skriftliga uppgifter för de olika kunskapskraven samt genom att:
 • delta i samtal och diskutera, t ex role-play, eller diskussioner i större eller mindre grupp
 • skriva ett brev ( ett s k agony aunt letter) där du använder dig av de ord vi har övat på
 • göra en hörförståelse och en läsförståelse

Bedömning : Se matris 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska Wings 9, section 2, Love

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer.
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: