Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt och lyrik åk 6

Skapad 2019-08-13 10:24 i Brotorpsskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med förmågorna i Lgr.11. Vad är egentligen poesi och lyrik? Hur skriver man en dikt? Kan en dikt väcka känslor?
Grundskola 6 Svenska

Vi kommer att träna på att uttrycka känslor på olika sätt, prata om dikter och skriva poesi.

Du kommer att få koppla dina dikter till bilder och sångtexter.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska under arbetets gång: 

- se typiska drag för dikter

- välja en bild till en dikt och kunna förklara hur du tänker

- ha skrivit minst tre egna dikter

- kunna läsa och tolka poesi

- ge kamratrespons

Undervisning

Vi kommer att:

- skapa egna dikter på olika sätt

- läsa olika dikter och tolka dem.

- måla bild till dikt.

- lyssna på musik och läsa låttexter

- ge varandra kamratrespons

- läsa några av dina dikter i mindre grupp

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska- Dikter

 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6   Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och diskutera
Under kamratbedömningen ska ni läsa varandras dikter, diskutera dem och beskriva vad ni tyckte och tänkte om dem.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av det du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte om det du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av det du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Du kommer att skriva olika dikter under temats gång, t.ex. rimdikt, Haikudikt, Black out poem, valfri dikt. När du skrivit en dikt ska du läsa igenom dikten och ser efter om den följer diktstrukturen och har varierat språk.
Du kan skriva olika slags dikter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags dikter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags dikter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Fantasi
Använda målande beskrivningar. Uttrycka det du tänker i skrift.
Du visar försök till att skapa "inre bilder".
Du visar viss förmåga att skapa "inre bilder".
Du visar god förmåga att fantisera och skapa "inre bilder".
Använda bilder
Detta bedöms genom att du ser att bilden du ritat till dikten passar.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Respons
Du kommer göra och få en kamratbedömning där du får chans att förbättra din dikt.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: